Voxpop: Forskere topper i tillidsindeks 2017

For nylig viste et troværdighedsindeks, at jordemødre, sygeplejersker, dommere og læger ligger i top. Journalister, bilforhandlere og politikere ligger i bund (SE RADIUS 2017).

Nu viser en voxpop så, at uni-forskere ligger i top over, hvem danskerne har mest tillid til. Mens to ud af tre (60 pct.) i høj grad /i meget høj grad ”har tillid til de informationer, der kommer fra uni-forskere”, så ligger politikerne i bund, for kun hver sekstende (6 pct.) har tillid til dem – men overraskende nok har kun hver tredje (29 pct.) af de spurgte informations-tillid til personer, som minder om dem selv.

Det viser en et spørgeundersøgelse, som konsulentfirmaet YouGov har foretaget for Uddannelsesministeriet blandt 1007 danskere (SE YouGov-survey).

Voxpop’en afslører, at folk har mistillid til den offentlige debat. Kun hver ottende (13 pct.) mener, at den offentlige debat i høj grad eller i meget høj grad er understøttet af fakta og forskning (36 pct. mener i nogen grad understøttet). Og kun hver tiende (11 pct.) mener, at massemedierne rapporterer nyheder retvisende (mens 45 pct. mener i nogen grad retvisende).

Uni-minister Søren Pind siger: ”Falske nyheder og ”alternative fakta” er desværre i alt for høj grad blevet en del af vores dagligdag. Men det er ganske enkelt ikke muligt at føre en fornuftig demokratisk debat, hvis der ikke er forskel på fakta og holdninger. Det er derfor vigtigt, at forskningen og videnskaben bidrager med fakta, som kan være med til at kvalificere debatten”.

Knap hver tredje (29 pct.) udtrykker konkret ønske om at få mere viden om forskning, mens en lige så stor gruppe er delvis interesserede i at få mere at vide (34 pct.). Og fire ud af ti (39 pct.) mener, at forskningsresultater burde fylde mere i den danske nyhedsdækning.

Det bruger minister Pind til at opfordre til mere formidling: ”Det er positivt, at så mange har tillid til forskerne og ønsker mere forskning og fakta ind i den offentlige debat. Derfor ser jeg gerne, at både forskerne og medierne får et større fokus på at formidle forskningsresultater, så vi på den måde får bygget bro mellem videnskaben og danskerne, og den offentlige debat i højere grad bliver funderet på viden”

Han opfordrer danske forskere til at indgå mere i den offentlige debat: “Jeg vil også gerne appellere til mere diskussion forskerne imellem i den offentlige debat. For det er vigtigt at vise, at der kan være flere vinkler på samme sag – også inden for videnskaben”.

Voxpop’en spurgte ikke, hvilken type forskning, danskerne så er interesserede i. Tidligere undersøgelser har nemlig afsløret en meget selektiv interesse, idet miljøforskning opfattes som mest interessant fulgt af sundhedsforskning. Teknisk-videnskabelige viden er mellem-interessant, mens kultur og politik har mindst interesse (SE EUROINDEKS 2010).