Vindmølleindustri fyrede AAU-professor

– indikerer dokumentation i ny bog: Industrien pressede dekanen, og da der kom nedskæringsrunde, prikkede ledelsen kritisk støjforsker i marts 2014. På en skinbegrundelse, lyder kritikken

Støjprofessor Henrik Møller blev fyret d. 26. marts 2014 fra AAU med henvisning til besparelser, selv om instituttet faktisk havde nybesat to lektorstillinger året før på fagområdet. Selv om han var en højprofileret og internationalt kendt støjforsker, så pegede pilen på ham, fordi hans eksterne indtjening var for lav. Han havde ”det største misforhold mellem indtægter og udgifter”, som dekanen og institutlederen formulerede det.

Men det var ikke den reelle begrundelse, fortæller en dybdeborende bog ”En skjult magt”. Den giver mange indicier på, at ledelsen ville af med ham, fordi hans forskning i lavfrekvente lydgener fra vindmøller og hans kritiske udtalelser i pressen var ubekvemme for vindmølleindustrien. Støjgrænser, støjundersøgelser og naboklager kan nemlig blokere for opførelse af vindparker tæt på beboelser.

Dekan i hemmelig kontakt med eksterne

Indicierne handler om en sammenkædning af fyringen og pres fra vindkonsulenten DELTA (medlem af vindmølle-lobbyens brancheorganisation).

Bogen afslører – med basis i aktindsigt i sagens officielle dokumenter – at efter en række konflikter mellem forskeren og lobbyen kommunikerede dekan og institutleder underhånds med DELTA, som mistænkeliggjorde forskeren – og som angiveligt tilskyndede AAU-lederne til at passivisere støjforskeren.

Forfatteren Peter Skeel Hjorth – kritisk vindmøllejournalist – har fået aktindsigt i korrespondance og mails, og dem bruger han til at flette en nærmere forbindelse mellem vindmølle-lobbyen og støjprofessorens chefer. Tonen mellem dekanen og lobbyisterne er kammeratlig og indforstået. Der er telefonsamtaler og møder uden referater, som sammenfattes i kryptiske udtryk i efterfølgende mails, fx når DELTA taler om ’det emne, som ligger os mest på sinde’ – underforstået at støjforskeren skulle passiviseres, indikerer forfatteren.

Påstand: Dekanen gik uden om forskerne

Bogens fremstilling er lidet flatterende for AAU-dekan Eskild Holm Nielsen og institutleder Børge Lindberg. Forfatteren konstaterer, at sagens skandale var, at deres forretningsmæssige strategi og samarbejde med vindmølleindustrien var vigtigere end at bakke op om deres medarbejdere, deres forskning og formidling (s.184).

Bogen samler en række indicier på, at AAU-lederne har sat økonomi og samarbejde med industrien højere end forskningsfriheden. Branchens lobbyister kommunikerede fx direkte pr. telefon eller mail med dekanen – som ikke er fagkyndig på området – uden om forskerne: ”Henvendelsen til dekanen var direkte indblanding i et universitets indre anliggender, den fri forskning og formidling” (s.140). Og dekanen deltog i et møde med lobbyens bestyrelse, hvor temaet bl.a. var AAU-forskernes ”deltagelse i offentlig debat” (s.172).

Dekanen: Fyring uden sammenhæng

AAU’s Tech-dekan Eskild Holm Nielsen, hvis forvaltning er under kritisk lup i bogen, afviser dens sammenkædning af vindmølleindustriens pres og universitetets fyring af støjforskeren:

”Bogens fremstilling af baggrund og forløb er ikke korrekt. Henrik Møller blev afskediget som led i nedskæringer og efter en helt reglementeret procedure med fastlæggelse af kriterier osv. Afskedigelsen havde intet at gøre med hans arbejde med lavfrekvent støj eller med vindmølle-industrien”.

I det første interview med FORSKERforum.dk (10. maj) kaldte dekanen fremstillingen for ’konspiratorisk’ og ’social konstruktivisme’, og det uddybede han senere, da han havde fået den læst:

”Jeg kan præcisere min første vurdering til, at den er et partsindlæg, ensidig og unuanceret. Hovedproblemet er, at den ikke har en klar tidslinje i fremstillingen, så der er ikke hoved eller hale i forløbet. Det virker, som om forfatteren fremstiller den kontroversielle historie, som han har lagt fast på forhånd”.

Forfatteren: Dekanen gradbøjer og forvrider

Til dekanens kommentar svarer forfatteren:

”Indicierne peger på, at støjprofessoren blev fyret på en skinbegrundelse. At han blev fyret efter pres fra vindmølle-industrien, er ganske rigtigt baseret på sammenkædningen af begivenheder og indicier. Der er ikke en rygende pistol i form af en mail, hvor dekanen skriver, at nu skal Henrik Møller fyres! Men det gør jo ikke sammenkædningen af indicier mindre gyldig; man kan jo godt blive dømt på indicier ved en dansk domstol. Så jeg overlader trygt til læseren at dømme i denne sag”, siger Peter Skeel Hjorth.

”Journalister, som graver og stiller kritiske spørgsmål i kontroversielle sager, bliver ofte mødt af beskyldninger om at være partiske og have en skjult dagsorden! Men bogen er altså bygget på den foreliggende aktindsigt, dokumenter er tilmed citeret grundigt. Dekanen gradbøjer og forvrider nu forløbet og sin egen forvaltning i et forsøg på at dække over sin problematiske ageren i denne skandale”.