UVVU-kaos: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder

Uredelighedsudvalgets behandling af klagen over psykologiprofessor Helmuth Nyborg er tilsyneladende landet i kaos med en rekordlang sagsbehandlingstid på 15 måneder. Udvalget kommer nemlig tidligst med en afgørelse i januar, fortæller UVVU i svar på aktindsigt til FORSKERforum.

UVVU forklarer blot forsinkelsen med, at ”sagen fortsat er under oplysning”. Den nye forsinkelse er besynderlig, for UVVU signalerede i august – da FORSKERforum søgte oplysninger om sagens gang – at sagen var tæt på opklaring, og at afgørelsen ville komme “efter 1. september”. Den underforståede grund til Nyborg-forsinkelsen lød, at UVVU havde brugt måneder på en anden tidrøver, nemlig Penkowa-sagen.

Forløbet er, at klagerne prof.emeritus Jens Mammen, lektor Morten Kjeldgaard (AU) samt u-adjunkt Jens Kvorning (AAU) klagede i september 2011. UVVU opklarede dernæst sagen og holdt sit første møde i maj 2012, men siden 28. juni har klagerne intet hørt fra UVVU. Det er brud på UVVUs egen forretningsorden, der siger, at udvalgene senest tre måneder efter modtagelsen af en sag skal oplyse sagens parter om sagens forventede forløb og det forventede tidspunkt for sagens afgørelse (forretningsorden §5).

Klagerne vil imidlertid ikke udtale sig til FORSKERforum om sagen eller forsinkelserne, fordi man har fået et ”tavshedshenstilling” fra UVVU. Man ønsker ikke at gøre noget, der kan tolkes som brud på denne henstilling eller gøre noget, der kan tolkes som en klage over UVVU. Klagerne ser frem til en ”grundig og velunderbygget afgørelse”.

UVVUs afgørelse er ventet med spænding, fordi klager mod Nyborg tidligere er strandet på juristeri. En afglidende afgørelse fra UVVU vil derfor være et stærkt slag mod UVVUs autoritet og troværdighed i forskerverdenen. Klagen handler om, at Nyborg skulle have foretaget ”uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner” i en konkret artikel. Nyborg havde ikke klar kildeangivelse, og klagen påpegede, at Nyborgs data – der præsenteres som funderet i biologisk videnskab – stammer fra en simpel demografisk fremskrivning udarbejdet som politisk agitationsmateriale for den ultra-højreorienterede Den Danske Forening (DDF) af dennes såkaldte ”økonom” Ebbe Vig.

Som reaktion på klagen fremkom Nyborg med skiftende forklaringer om, hvor data kom fra. Først kendte han slet ikke DDFs økonom Ebbe Vig, men nogle dage efter erkendte han, at de har samarbejdet. Ebbe Vig forklarede først, at det var ham, der havde kopieret fra Nyborgs forskningsartikel – mens Nyborg så til sidst lander på en forklaring om, at han havde købt data af Ebbe Vig (se FORSKERforum 248, oktober 2011).

Som en del af miljøbeskrivelsen omkring Nyborg og Vig beskrev FORSKERforum også  DDF – og den beskrivelse har fået en retslig udløber, idet DDFs eks-formand og nuv. “juridiske rådgiver” Ole Hasselbalch står bag en injuriesag mod FORSKERforum (se FOfo-nyhed sept. 2011).