USA-professorer: ‘Mr. Trump er historisk trussel

“Vi er en upolitisk organisation, som ikke støttede hverken Trump eller Clinton. Men det vil være tosset at nægte, at mange af vores faculty members ikke kunne støtte Trump. De frygtede uden tvivl, at valget af ham vil true kerneinstitutioner i vores demokrati, og at han kan blive den største trussel mod akademisk frihed siden McCarthy-perioden. Hans udtalelser om minoriteter, immigranter og kvinder har givet en nedslående tro på studenters rettigheder og på Academic’s ret til at tale frit …”, udtaler den amerikanske professorforening AAUP i det første statement efter Trumps valgsejr. AAUP er især bekymret over det limbo, som er skabt af mr. Trumps “mangel på klar og detaljeret politik på colleges og universiteter”.

Professorforeningen (stiftet 1915) har såvel i USA som i europæisk sammenhæng været et fyrtårn i sin insisteren på vigtigheden af akademisk frihed i et demokratisk samfund. Men Trumps udtalelser i valgkampen har givet ildesvarslende signaler:

Trumps forslag om en “ideological screening test” før adgang til USA kan gøre det vanskeligt at tiltrække udenlandske studerende og at deltage i international udveksling. Hans mulige valg af en ultra-højreorienteret som ny højesteretsdommer kan true fagforeningernes demokratiske ret til kollektive forhandlinger. Hans syn på arbejdstageres rettigheder kan også true universiteternes ‘tenure’ (fastansættelse af lektorer og professorer), og dermed den enkelte Academics uafhængighed. Og endelig er Trumps klare meldinger som klima-benægter et bekymrende signal om hans manglende respekt for videnskabens troværdighed; “et angreb på kerneværdierne i universiteternes søgen på viden”.

AAUP – med formand Rudy Fichtenbaum i spidsen – opfordrer sine medlemmer og politikerne til at modarbejde privatiseringen af uddannelsessystemet, til at modarbejde diskrimination baseret på race, køn, sexuel orientering, religion eller nationalitet, til at modarbejde underminering af fagforeninger og lønarbejderes rettigheder samt til at modstå brud på den akademiske frihed og på ytringsfriheden. (SE AAUP-erklæring)

Allerede i morgen skal det amerikanske retssystem i øvrigt testes på sin uafhængighed af præsidentembedet. For seks år siden anmeldte studerende nemlig det daværende “Trump-university” for svindel ved at oversælge nogle kurser i ejendomshandel, hvor kursisterne betalte fra $1500 – 35.000 for kurser. Underviserne / mentorer var angiveligt personligt udvalgt af Trump, men nogle studerende følte sig groft snydt og bluffet.

Sagen er udsat flere gange, senest med henvisning til at Trump skulle føre valgkamp. Sagen blev derfor berammet til i morgen d. 28.nov. med krav om, at Trump personligt skal vidne i retssal i Californien. Men i sidste uge bad hans advokater om ny udsættelse, med den begrundelse, at Trump har ”travlt med at forberede ledelse af landet” og ”må lave vigtige politiske prioriteringer” inden sin indsættelse i præsidentembedet d. 20. januar. Trumps motiv er forhaling, for han kan ikke se frem til, at han som præsident får immunitet i civile retssager, jf. Clinton / Lewinsky-sagen i 1997… (SE TRUMP-TRAIL)