Uni-studerende studerer flere timer pr. uge

Danske uni-studerende har tilsyneladende strammet deres studiedisciplin op de sidste tre år, så de gennemsnitligt  går til undervisning og forbereder sig i 38 timer pr. uge.

Det er en forbedring fra 2013-2016. De bachelor-studerende har i de tre år højnet deres ugentlige studietid med 5,4 timer (fra 32,5 til 37,9 t.). Og de kandidatstuderende har hævet studietiderne med 4,2 timer (fra 33,9 til 38,1 t.).

Det viser en studieundersøgelse, som ministeriet indberetter til EU’s Eurostudent-kontor (SE STUDERENDES TIDSBRUG PÅ STUDIER HER)

De ba-studerende bruger mere tid på både undervisning og forberedelse (hhv. 18 og 19 timer). Ikke overraskende bruger de kandidatstuderende færre timer på direkte konfrontations-undervisning (14 t.) men selvstuderer det mere (24 t.).

Da undersøgelser for nogle år siden viste, at nogle fag kun udbød 6-8 timer ugentligt, anbefalede politikerne, at studier skulle tilbyde minimum 12 timers undervisning pr. uge på alle studier. Minister Søren Pind omtaler indirekte dette som en forklaring på den større studiedisciplin, når han siger, at stigningen ”først og fremmest skyldes flere undervisningstimer, og knap så meget de studerendes indsats uden for undervisningslokalerne” (Pressemeddelelse.

Når ministeren ikke henviser til, at studiefremdriftsreformen (2015) – der straffer studieoverskridelser – som årsagen til den større studiedisciplin, skyldes det formentlig, at denne først fik effekt efter 2016. (Universiteterne kan dog fremvise statistikker, som fortæller, at studiedisciplinen er forbedret en del de senere år, hvis det måles på de gennemførelsestider.)

Undersøgelsen fortæller ikke, hvordan studie-disciplinen varierer mellem hovedområderne. En undersøgelse på KU (2014) afslørede imidlertid stor variation: Studerende på våde fag (især sund’, og i mindre grad på nat’) har mange u-timer. Omvendt bruger de jurastuderende færrest timer på studieaktiviteter, tæt fulgt af de humaniora-studerende. Samfundsvidenskabs studerende ligger midt mellem de nat’ og de hum’ –studerende. (SE KUs studietidsanalyse 2014 s.8)