Uni-ministeriet: Økonom-chef til Esben Lunde

Det nærmeste halve år bliver forudsigeligt et meget turbulent år i Uddannelsesministeriet med drastiske besparelser på uni-uddannelserne, mulige forskningsbesparelser og –omlægninger, optakt til en taxameterreform m.m. For uni’erne er det derfor vigtigt hvem der er departementschef, for det er ministeriets øverste chef og ministerens vigtigste rådgiver.

Den person hedder fra 1. november Agnete Gersing. Hun er ny departementschef som afløser for den mangeårige dept.chef Uffe Toudal, der blev forflyttet til et andet ministerium, da den nye regering og Esben Lunde Larsen (V)  tilsyneladende syntes, at hans gerninger under eks-minister Sofie Carsten Nielsen (Rad.) var for belastende.

Agnete Gersing er ikke overraskende økonom (cand.polit.) og en meget rutineret embedskvinde med karriere forud i de hårde økonomi-ministerier. Hun har haft chefstillinger (1996-99) og været afdelingschef i det magtfulde Finansministerium (2000-2005). Aktuelt kommer hun fra fem år i en direktørstilling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelse.

Hendes karriere-cv viser, at hun også kan begå sig som moderne embedsmand i det politiske system. Det beviste hun som sekretariatsleder (departementsråd) for Globaliseringsrådet (2005-06). Hvis hun ved noget om forskning og uddannelse er det herfra.

Hun har også tæft for tidsånden, idet hun sagde ja til at være medlem af Produktivitetskommissionen (2012-14). (En”uafhængig” kommissionen under ledelse af økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, hvor de 8 medlemmer var udpeget som ”særligt sagkyndige” og ikke som institutionsrepræsentanter).

Gersing har i nogle år været en bobler til en dept.chef–post,  Den mest magtfulde dept.chef. er Statsministeriets. Den næstmest magtfulde er Finansministeriets, fordi statens pengesager forvaltes her – og netop den post blev Gersing faktisk tippet til at indtage i 2010 på baggrund af hendes ry som effektiv og driftssikker,  samtidig med at hun havde det politiske netværk orden, bl.a. efter hendes år i Statsministeriet.

Dengang blev hun forbigået og i øvrigt også ved nybesættelsen i Finansministeriet i 2014.  Men nu venter Uddannelsesministeriet og Esben Lunde …