Uni-ledelser: NEJ til Pinds ministerstyring

Lovforslag om indirekte ministerudpegning er brud på armslængde-princippet mellem politik og universitet

”Bestyrelsesformændene og rektorerne er modstander af, at bestyrelsesformanden udpeges af udpegningsorganet. Bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte. Det giver bestyrelsesformanden legitimitet …”

Med disse ord afviser universitetsledelserne – se underskrifterne ovenfor – blankt minister Søren Pinds forslag om indirekte ministerudpegning i deres fælles høringssvar på lovudkastet. Den fælles front mod ministerens udkast er noget af en begmand for ministeren, for den kommer ikke bare fra rektorkredsen men også fra de erhvervsfolk, som sidder i bestyrelserne og som er bestyrelsesformænd i dag. Det er ellers dem, som Venstreministeren gerne lytter til.

Også AC og universitetsfagforeningerne DM og Djøf har skarpe afvisninger.

Det bliver interessant, hvordan minister Pind håndterer den skarpe afvisning af mere statstyring. Vil han fastholde forslaget og få et modsætningsforhold til uni-ledelserne? Vil han finde en kompromismodel? Eller vil han vælge at droppe lovforslaget, som er varslet til fremsættelse i april?

Lovudkastet blev sendt til høring i slutningen af februar. Overskriften lød uskyldigt, at det handler ”bedre ledelse på universiteterne”.

 ”Men djævelen sidder jo i detaljen, for det fortælles ikke, HVEM det er bedre ledelse for? For universitetet, de studerende eller forskerne? Eller er det bare et bedre redskab til statsstyring?”, spurgte Socialdemokratiets ordfører Mette Reissmann. Soc’erne er ikke længere med i en forligskreds om Uni-Loven, som eks-minister Esben Lunde opsagde. Det er Dansk Folkeparti – som ikke længere har frihedsfundamentalisten Jesper Langballe som ordfører – heller ikke, men på Christiansborg forlyder det, at de har nikket ja til forslaget, og så er der flertal bag…

Uafhængige bestyrelser

Uniledelserne konstaterer som afsæt, at Uni-loven gør uni’erne til ”selvejende institutioner med udstrakt autonomi, frihed og (politisk) uafhængige bestyrelser” – og det er uni-ledelsernes ”utvetydige indstilling´”, at den uafhængighed må der ikke sættes spørgsmål ved. Ledelserne mener, at universiteterne ”alene skal reguleres via den gældende lovgivning og ikke gennem politisk udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd”.

”Lovforslaget bryder med disse grundlæggende principper og er et opgør med de politisk uafhængige universitetsbestyrelser og med forskningsfriheden. Det er et afgørende brud på armslængde-princippet, at ministeriet bliver dybt involveret i indstillings- og udpegningsprocessen, som det fremgår af lovforslaget”.

Uni-ledelserne erklærer sig som utvetydigt modstander af, at bestyrelsesformanden udpeges indirekte af ministeren (via de foreslåede organer). Det er bestyrelsen, som bør vælge formand. Og hvis ministeren alligevel insisterer på sine udpegningsorganer, så må ministerens indflydelse og repræsentanter her udgå …

Se analyse: Ministerstyring s. 18 i det trykte blad.