Uni-ledelser kritiseres for klat-besparelser

Nogle uni’er har været igennem store spareøvelser som følge af regeringens årlige 2 pct.s grønthøster 2015-22 (som på nysprog hedder ”omprioriteringsbidraget”). KU har fx nedlagt 437 i 2016, heraf ca. 150 videnskabelige stillinger, og lukket fem hum-uddannelser. CBS har for nogle år siden lukket otte hum’ sprog-uddannelser.

Nu viser en gennemgang af uni’ernes sparekataloger – indsendt til Institutions-styrelsen – så, at uni’erne også sparer på andre måder. MANDAG MORGEN har gennemgået katalogerne og konstaterer, at der fokuseres meget på at småspare rundt omkring: På KU har man lavet strammet indkøbspolitikken.  På AU har lukket for udsugning på laboratorier om natten. På SDU har man lukket kantinedrift i Slagelse. På CBS er vejledningstiden til specialer reduceret med 30 pct. På DTU har man sparet på el ved kun at køre på en motor i stedet for to. På RUC har man reduceret bygningsarealet. Osv.

MANDAG MORGEN bruger kataloget til lade to organisations-eksperter skyde fra hoften. De kritiserer, at uni-ledelerne småsparer i stedet for at tage nogle store snit. Der mangler en strategisk, stringent metode, mener AAU-professor Per Nikolaj Bukh. ”De små tiltag fylder for meget. Det vidner om, at universiteterne ikke har taget de store, svære ledelsesmæssige beslutninger, der bringer strategien op på den helt store klinge”.

Allan Levann ejer konsulentfirmaet High Performance Institute, der arbejder med erhvervslivets potentiale og potentiale, men ikke har særlig indsigt i uni-drift. Han vil også have mere drastiske tiltag og kalder klatbesparelserne for “flueknepperi”. Og så kalder han SDUs lukning af kantinedrift i Slagelse for en fejldisposition, for folk mødes netop ved kaffemaskinen og det bidrager positivt til produktivitet og arbejdsmiljø.

De to organisationseksperter fortæller ikke, hvad der burde være det store organisatorisk-økonomiske snit: Færre uni’er? Færre uddannelser? Mindre humaniora?

Eksperterne besvarer heller ikke uni-ledernes kendte dilemma, nemlig de på den ene side skal spare, men de på den anden side fortsat skal opfylde brede porteføljekrav, som politikere og embedsmænd stiller til forskning, undervisning, brede fagligheder, småfag m.m.

Og det er netop det dilemma, som formanden for uni-direktørerne, RUC-direktør Peter Lauritzen henviser til, når han blankt afviser de to eksperters kritik: ”Vi forsøger at skåne kerneforretningen…” (SE MANDAG MORGEN).