Ulovligt: Topembedsmand tillod Sanders nepotisme

Det var ulovligt, da videnskabsminister Sander i 2009 plantede 30 anonyme spørgsmål – som formentlig kom fra Penkowa – hos sin departementschef. Hverken embedsmænd eller ministre må ifølge forvaltningsloven plante dokumenter som anonyme, hvis de faktisk kender afsenderen. Det er at fortie tjenstlige oplysninger i enbedsførelsen. ”En embedsmand eller en minister må ikke fortie en kilde, hvis han kender afsenderen. Der kan dog være særlige grunde til at holde en klagers identitet skjult for offentligheden, men navnet skal være kendt internt i ministeriesystemet. Men der har åbenbart ikke været embedsmænd med civilcourage nok til at gøre minister Sander opmærksom på, at han skulle overholde loven og altså oplyse sin kilde”, forklarer forvaltningsretsprofessor Claus Haagen Jensen.

Det var Videnskabsministeriets topembedsmand, departementschef Uffe Toudal Pedersen, som tillod ministerens ulovlige fortielse, der altså gav minister Sander friløb i denne sag. Videnskabsministeriet bliver hermed dybt involveret i Penkowa-sagen, og det kan forklare, at ministeriet ikke er interesseret i en uafhængig undersøgelse af Penkowa-sagen. 

Efter at der er boret i sagen afslører aktindsigt som skærpende omstændighed, at der faktisk indgik flere anonyme breve, og at Sander helt nedbrød den offentlige administrations skel mellem forvaltning og politik: Efter at Forskningsstyrelsen nemlig havde oversendt et (foreløbigt) notat til besvarelse af de 30 spørgsmål til ministeriet (her), sendte ministeren – som altså kendte den anonyme – disse svar videre til den anonyme afsender. Den anonyme kommenterede så styrelsens foreløbige svar et par dage efter (14 udaterede sider, her).  Denne anden anonyme henvendelse blev journaliseret og kom dermed til at ’deltage’  i ministeriets sagsbehandling. Det er også helt i strid med forvaltningsloven.

Det fremgår ikke af aktindsigten, hvordan ministeriesystemet og departementschef Uffe Toudal Pedersen har håndteret minister Sanders ulovlige indblanding i sagsbehandlingen. Og trods flere henvendelser har det ikke været muligt at få departementschefens kommentar.

Historien fremgår af det FORSKERforum, som udkommer i dag.