Ulla, hvad er ‘kvalitet’?

Uni-minister Ulla Tørnæs har mange indspil for tiden, hvor hun varmer op til store reformer ved ændring af bevilllings- og styringssystemer. Omkvædet for hendes politik og visioner er ”match i uddannelsessystemet” og ”kvalitet og relevans”.

Men Tørnæs vil ikke fortælle, hvad hun nærmere forstår ved ”kvalitet” og ”relevans”. Det overlader hun foreløbig til sine egne og Finansministeriets embedsmænd, som i efteråret i efteråret færdiggør et ”tværministerielt udvalgsarbejde”, der skal komme med en model til, ”hvordan kvalitet og relevans i højere grad kan understøttes af nye bevillingsformer”.

Det fremgår af svar på Jakob Marks (SF) spørgsmål om, hvad ministeren forstår ved hhv. ”kvalitet” og ”relevans”, herunder anmodning om henvisninger til dokumenterede analyser og kilder med definitioner, samt om disse faktorer “kan måles”? (SE SVAR 164 HER)

Ministeren definerer kun indirekte hvordan ’kvalitet’ og ’relevans’ skal forstås, konstaterer uddannelsesforsker Laura Louise Sarauw: ”Ministeren svarer, at embedsmændene skal komme med nogle bud på definitioner. Og her kommer der et klart politisk opdrag ind i billedet, for det ligger i arbejdsgruppens opdrag, at embedsmændene skal tage udgangspunkt i Produktivitetskommissionens og Kvalitetsudvalgets arbejde. Og det var politisk nedsatte organer, som havde en forholdsvis snæver forståelse af ’kvalitet og relevans’, som noget der blandt andet handler om joborientering, flere jobs i den private sektor og flere skal have en uddannelse, der giver en høj livsindkomst”.

Laura Louise Sarauw er post.doc. på AU-DPU, pt. er gæsteforsker på Oxford Universitet. Hendes ph.d. handlede om den danske universitetspolitik i internationalt lys. Hun efterviste bl.a. at store danske uni-reformer blev gennemført med henvisning til krav fra EU’s Bolognaproces, men at det var en skinbegrundelse for at legitimere mere erhvervsorientering i studieordninger m.m. Det var old-school industrisamfunds-tænkning, og i den proces blev fokus på dannelse, faglig viden og evnen til selvstændig refleksion trængt i baggrunden.

Men når Ulla Tørnæs nu turnerer rundt med et omkvæd ”match”, ”kvalitet” og ”relevans”, kan man så ikke forlange, at hun faktisk definerer, hvad hun forstår ved ’kvalitet’?

 ”Det ville efter min opfattelse vise tegn på demokratisk sindelag, hvis ministeren i højere grad kunne eksplicitere hvad det betyder, når hun refererer til Produktivitetskommissionens og Kvalitetsudvalgets definitioner af kvalitet og relevans”, svarer uddannelsesforskeren.