Topforsker-løn: 2,2 mio. i bonus på ulovlig særaftale?

Forskningschef, professor, dr. med.vet. Peter Andersen er epidemolog og stjerneforsker. For ti år siden opfandt han sammen med sit forskerteam på Statens Serum Institut (SSI) en ny tuberkulose-vaccine, der forstærker og forlænger virkningen af anden vaccine – og det solgte SSI så til et udenlandsk medicinalfirma.

SSI havde fået en sjældent jackpot og et økonomisk guldæg, for hovedparten af SSIs 145 mio. kr. i patent-indtægter stammer formentlig herfra. Dermed er vaccinen en sjælden succeshistorie, for det er en kendt sag, at offentlige forsknings-institutioner har store kommercialiserings-afdelinger, som slet ikke tjener sig selv hjem på patenter / optioner / licensaftaler.

Og professoren blev personligt rigeligt belønnet for sin opfindelse, afslører en aktindsigt, som FORSKERforum har fået:  2016 fik han udbetalt knap 3.6 mio. kr. og året efter 3.2 mio. (hvoraf ca. 1 mio. er grundløn som professor (inkl. pension)).

Det gør ham formentlig til landets bedst lønnede (offentligt ansatte) forsker.

Aktindsigt  – som FORSKERforum afslører i martsudgaven, der udkommer i dag – fortæller, at forskningschefens løn er sammensat af grundlønnen plus en bonus ifølge en “særaftale”. Og særaftalen om ”opfindergodtgørelse” har givet ganske godt det seneste tiår: 1 mio. årligt i perioden 2008-11. Og det steg til 1,3 – 2,6 mio. i perioden 2012-2017 – mest i 2016. Særaftalen gælder også årene fremover, oplyser SSI (som ifølge Offentlighedsloven skal give aktindsigt i de ansattes lønforhold).

FORSKERforum kan ikke få aktindsigt i selve særaftalen. Og noget tyder på, at det er en ureglementeret ”lokumsaftale” i strid med ”SSIs vejledning om pligter og rettigheder i forbindelse med patentering”, for i §7 er angivet et maximum-beløb på 1 mio. årligt.

Det maximum påstår SSI-vicedirektør Ole Jensen så kan dispenseres igennem et musehul i §8. Men de to paragraffer handler om forskellige situationer. Da FORSKERforum derfor spurgte SSI- vicedirektøren, hvordan §8 (”om godtgørelse ved egenproduktion og salg af produkter”) kan bruges som musehul til dispensation fra §7 (”om godtgørelse på IPR”), ville vicedirektøren ikke interviewes. Han bad om at få spørgsmål fremsendt skriftligt, og så ville han svare skriftligt.

Der stod FORSKERforum af, for det lugtede af undvigelse og forhandling og noget, der ikke tåler dagens lys. Særaftalen er forelagt Sundhedsministeriet, som er tilsynsmyndighed.