Tirsdag-torsdag: Store prikkedag på KU

Tirsdag formiddag skal alle fastansatte på KU-humaniora sidde klar ved deres arbejdstelefon med risiko for at blive ringet op. 29 af dem bliver prikket med varsel om, at de modtager en endelig fyreseddel i slutningen af måneden, når de autoriserede høringsfaser er overstået. Og samme procedure rammer så ansatte på de andre fakulteter onsdag-torsdag.

532 stillinger på KU forsvinder, og hver fjerde er faste forsker-stilliinger. 323 stillinger er allerede nedlagt ved hjælp af frivillige fratrædelser. Og 209 bliver ufrivilligt prikket over de næste dage, heraf 29 på Hum’. Flest fyringer bliver der på de største fakulteter, nat’ (Science) med 82 og Sund’ med 72 ramte (og disse fakulteter har i øvrigt stået for et tilsvarende antal frivilliige fratrædelser før fyringsrunden). Samf’ og Jura slipper billigst med 4-5 fyringsramte.

323 har allerede valgt frivillige fratrædelsesordninger, fordi de ikke orker mere af den ene eller anden grund. De har groft sagt fået lidt bedre vilkår og flere valgmuligheder, end hvis de blev ramt af fyring. Først og fremmest fordi de kan forlade arbejdspladsen 1. marts uden pligt til at møde i opsigelsesperioden. Groft taget har de kunnet vælge at jonglere med 4-6 måneders kompensation – med voksende valgmuligheder i takt med anciennitet: Personer med 0-9 års anciennitet har fx fået 4 måneder med omgående fritstilling (tjenestefrihed). Ansatte med 10-12 års anciennitet har kunnet vælge en variant med fx 2 måneders tjenstefrihed og 2 måneders ekstraløn. Og for dem med mest anciennitet – over 15 år – er der 6 måneders kompensation i en selvvalgt variation mellem tjenestfrihed og ekstraløn.

Det har også været en mulighed at gå på nedsat tid.  Det har været en populær model på nat’, hvor 36 har valgt det, og på Samf’, hvor det er valgt af 9 fastansatte. Men det er ikke en populær model blandt læger og laboratoriepersonale på Sund’, hvor det kun er valgt af 3 ansatte.

De 209 fyringsramte får opsigelsesvarsel pr. 28. februar (efter overenskomst for statsansatte akademikere). Modsat hvad mange tror, har de pligt til at passe jobbet i opsigelsesperioden. Vilkår varierer med, hvor lang tid, man har været ansat. For en lektor med  3-6 års  anciennitet er varslet 4 måneder (dvs. at de skal passe jobbet til 1. juli). For en lektor med 9-12 års anciennitet er varslet 6 måneder (dvs. at de skal passe jobbet til 1. sept.). Det forventes dog fra fagforeningerne, at der under særlige vilkår kan forhandles fritstilling, dvs. tjenestefrihed fra opsigelsesdatoen, med løn.

Og endelig er der en bonus til dem med højest anciennitet: Hvis man har været ansat i mere end 12 år har man ret til 1 ekstra månedsløn. Og efter 17 års ansættelse er der 3 måneders ekstra løn.  En flidspræmie for lang og tro tjeneste.