Studie: 97 pct. klimaforskere enige – resten er fiflet videnskab

Flere studier har i de senere år konstateret, at der er konsensus blandt 97 pct. af verdens klimaforskere om, at klimaforandringer er menneskeskabte (SE Cook 2013).

Oveni peger andre studier på, at enigheden stiger, jo større klima-faglige kompetencer forskerne har inden for klimaforskning (SE Concensus on Consensus 2016). Så nogle trumfer med at hævde, at konsensus’en nærmere er 99 procent… (SE Nuccitelli 2017)

Nu viser et supplerende studie af de 3 procent klimabenægtende forsknings-artikler tilmed, at de er dårlig, fiflet videnskab, behæftet med fejl og ofte en afspejling af forfatterens (politiske) ideologi. Det konstaterer den amerikanske klimaforsker Kathrine Hayhoes forskerhold, som har gennemgået 38 skeptiske artikler fra det seneste årti og undersøgt, om man kan kopiere og gendanne resultaterne, men der blev fundet ”biased og fejlbehæftede resultater”:

”Alle disse analyser havde fejl – i deres antagelser, metode eller analyse. Og de ville såmænd være tæt på konsensus med de 97 pct, hvis deres fejl blev korrigerede …”, forklarer Heyhoe, som er atmosfæreforsker ved Texas Tech University.

Der blev afsløret tre typer fejlkilder: ”Cherry-picking”, hvor man udvalgte hensigtsmæssige data. ”Kurve-tilpasning”, hvor man tilrettede kurver, så de stemte med antagelsen. Eller simpel ignorering af fysiske fakta i utilstrækkelige modeller, hvis ”fakta” er resultater af et udvalgt eksperimentalt set-up.

Forskerholdet konstaterer, at meget af 3 pct.s forskningen er mere politik end videnskab, fordi forskerne bag på forhånd har besluttet deres resultat. Der regnes baglæns, så forsknings-resultater passer til deres politiske ideologi: ”Og når de så bliver konfronteret med, at deres ’forskning’ ikke holder, er det meget nemmere for dem at påstå, at deres videnskab bliver ‘undertrykt ‘(af ’medier, politisk korrekthed’ e.a.)…” (SE Hayhoe 2017).

At de 3 pct. benægter-artikler ikke holder for en nærmere prøvelse, sætter ikke bare fokus på ”alternative data”, på videnskabens troværdighed, men også på problemer med falske balancer i medierne. I medierne hersker en konvention om, at offentligheden skal have debat mellem modsatrettede synspunkter, ”modparten skal høres”, og der skal være 50/50 repræsentation af parterne i tv-indslag osv. Det medfører, at folk folk tror at begge synspunkter er lige gode, og de får dermed en fordrejet fremstilling af fakta, når der blandt forskere er 97/3 enighed om at klimaforandringer er klimaskabte… (SE GUARDIAN 8. maj).