STATSSTYRING: Uni-ledere kritiserer styringsrapport

Spændingen stiger om, hvordan minister Ulla Tørnæs og dept.chef Agnete Gersing vil stramme den politiske styring og kontrol af uni’erne, herunder ministerens udspil til en ny mekanisme til ministerudpegning af bestyrelsesmedlemmer. Og altimens undrer uni-lederne sig højlydt over, hvorfor og hvordan konsulentfirmaet Nextpuzzle kunne komme frem til at anbefale, at der skal en ny mekanik til?

Bestyrelsesformænd konstaterer ligeud, at anbefalingen såmænd bare var en politisk bestilling fra ministeriet. “Den var klar, længe før rapporten blev skrevet”, mener DTUs Per Falholt og KUs Nils Strandberg Pedersen: Rapporten er fyldt med udokumenterede postulater, fx den om, at uni’erne bør styres tættere af ministeriet, bl.a. ved, at ministeriet får indflydelse på udpegning af bestyrelserne – uden at rapporten konkret påpeger, hvor de nuværende bestyrelser har svigtet.

 ”Hvad skal vi så med politisk udpegede bestyrelser? Ifølge rapporten skal bestyrelsesmedlemmerne lytte mere til ministerens interesser. Men hvis dele af bestyrelserne skal udpeges eller godkendes af ministeren, risikerer det at skabe uklare beslutningsveje om, hvem der bestemmer”, skriver (BØRSEN 23.9).

Og så påpeger bestyrelsesformændene et interessant paradoks i, at rapporten foreslår mere styring, samtidig med at der allerede i dag ”konstant introduceres nye styringsredskaber fra staten. Mængden af detailstyring øges. Ministeriets styring går helt ned i den daglige drift” – altimens minister Tørnæs har talt om ”afbureaukratisering”.

DTU-direktør Claus Nielsen lufter stærkt kritik overfor Nextpuzzles såkaldte ”eksplorative metode”, hvor konsulenterne tager sig den frihed at gøre det til et generelt udsagn, hvis bare to af de 38 interview’ede har sagt noget: ”Taget for pålydende indebærer det, at ét indsigtsfuldt og kvalificeret udsagn i princippet må vige for skrønen, hvis blot to bringer denne til torvs – her sat lidt på spidsen”.

Han undrer sig over Nextpuzzles entydigt negative vurdering af de siddende uni-ledelser, for der er ifølge rapporteringen ikke to, som har udtrykt tilfredshed med de siddende bestyrelser!

DTU-direktøren – som var en af de 38 interview’ede – kan ikke genfinde sine egne udsagn i rapporteringen, for han var ifølge logikken med de to interviede tilsyneladende den eneste, som advokerede for større autonomi til universiteterne. Hans vurdering er nemlig ikke gengivet med nogen vægt i rapporteringen: ”I det perspektiv er det tankevækkende, at tematiseringen af andre (politiske) udpegningsprocedurer af bestyrelsesmedlemmer eller formænd – som fylder ganske meget i Nextpuzzles rapportering – var efter min bedste erindring overhovedet ikke et tema i det interview, jeg deltog i …”

DTU-direktøren har i det hele taget ikke meget respekt for kvaliteten i Nextpuzzles rapportering, hvis seriøsitet slet ikke kan sammenlignes med den store internationale uni-evaluering i 2009, hvor der fremkom en række analyser, kvantitative undersøgelser og hvor panelet havde stor sekretariatsbistand til facts-samling.

 ”I sandhed noget af en kontrast til det styringseftersyn, regeringen foreløbig har budt ind med”, konstaterer DTU-direktøren og tilføjer: ”Det internationale evalueringspanels konklusioner var ganske klare (2009). Danmark har fremragende universiteter, men man anbefalede dels at medarbejdernes involvering i universiteternes beslutningsprocesser blev styrket, dels at man styrkede universiteternes autonomi og gav dem flere frihedsgrader. Den første anbefaling blev fulgt til dørs med lov- og vedtægtsændringer, men anbefalingen om mere frihed blev til mindre frihed” (twitter 22.9).