STATSSTYRING: Useriøs konsulentrapport, Ulla?

Rapporten fra konsulentfirmaet Nextpuzzles rapportering om styringsrelationer mellem ministeriet og uni-ledelser er blevet mødt af sønderlemmende kritik af uni-ledere. Bestyrelsesformænd konstaterer ligeud, at anbefalingen om ministerudpegede bestyrelsesmedlemmer såmænd bare var en politisk bestilling fra ministeriet. “Den var klar, længe før rapporten blev skrevet”, mener DTUs Per Falholt og KUs Nils Strandberg Pedersen, som frygter, at rapporten nu skal bruges af ministeren til at legitimere – ”et uafhængigt konsulentfirma siger” – at den politiske styring af uni’erne skal strammes.

DTU-direktør Claus Nielsen lufter stærk kritik af konsulenternes ”eksplorative metode”, som giver dem frihed til at lave sammenfatninger og anbefalinger, som er helt udokumenterede. Han var én af de 38, som blev interviewet af konsulenterne, men han kan slet ikke genkende sine egne udsagn i rapporten, som i stedet fortæller ”skrøner”.

Nu kræver SFs uddannelsesordfører Jacob Mark (SF) svar fra ministeren på, om Ulla Tørnæs vil kalde Nextpuzzles rapport for ”uafhængig” og ”seriøs”, når ministeriet selektivt har udvalgt, hvem der er til interviewet, og når ministeriet har styret konsulentfirmaet igennem en Styregruppe, som bestemte fokus og som skulle godkende rapporten? (SE SPM. 257-258)

SF’eren undrer sig over, hvordan rapporteringen kan være “uafhængig”, når det af metodikken fremgår, at ministeriet selektivt har udpeget de 38, som er interviewet, uden at det i øvrigt fremgår efter hvilke kriterier de er udvalgt, hvem der er interviewet og hvad der blev spurgt om.

SF’eren spørger også, hvilken dokumentation, der ligger bag Nextpuzzles konkrete anbefaling om, at bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af ministeren, når det af dagbladet Informations rundspørge fremgik, at ingen af de interview’ede uni-ledere har fremført dette synspunkt. (SE SPM. 259-260).

Til sidst spørger SF’eren, hvad rapportens konklusioner skal bruges til: Vil minister Tørnæs bruge den som dokumentation på problemer i sektoren, så hun kan stramme stramme statsstyringen, så uni-ledelserne i mindre grad kan agere som selvejende og selvstyrende institutioner (jf. Uni-loven) og i højere grad være styret af ministeren eller ministeriets henstillinger? (se spm. 261)

Ministerens besvarelse – som kan forhales en måned, hvis det passer i ministerens timing – kan blive overhalet af ministerens underhåndsforhandlinger med de blå borgerlige partier, som hun skal have på plads som forhåndsflertal for hendes model, før den fremsættes offentligt. Socialdemokraterne har sagt fra overfor ministerudpegning af bestyrelser.