STATSSTYRING: Tørnæs uden flertal for ministerudpegning

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs og hendes departementschef Agnete Gersing har fået begrænset deres politiske spillerum til at indføre ministerudpegede bestyrelsesformænd, som en bestillingsrapport fra konsulentfirmaet Nextpuzzle ellers har foreslået. Potentielle støtter afviser nemlig på forhånd at bakke om en revision af Uni-loven med politisk udpegning.

På et forskningspolitisk topmøde på DTU med deltagelse af alle ordførere i Folketinget tog Venstres ordfører Jacob Engel Schmidt – hårdt presset – tilsyneladende afstand fra ministerudpegning: ”Jeg vel gerne aflive et par myter. Jeg har læst de bekymringer, universiteterne har. Det, regeringen lægger op til, er, at man ser på nogle af de områder, hvor man kan optimere. Men jeg kan ikke forestille mig, at styringseftersynet ender med, at vi politikere skal sidde og udpege den brede ledelse på landets universiteter” (SE MAGISTERBLADET).

Det er en opsigtsvækkende udtalelse, hvor man imidlertid skal bemærke den retoriske detalje, at ordføreren godt nok udelukker ministerudpegning af “den brede ledelse”  – men dermed ikke afviser selektiv ministerudpegning af bestyrelsesformanden.

Det har ministeren imidlertid ikke politisk forhåndsflertal for i hele den borgerlige blok. Ministerudpegning skydes nemlig også ned af Liberal Alliances ordfører Henrik Dahl, som sammen med SF-ordfører Jacob Mark afviser politisk involvering i bestyrelser, fordi universiteterne hermed vil miste uafhængighed og troværdighed: ”Selv om vi på mange måder repræsenterer hver sin politisk fløj, er vi enige om, at balancen mellem regulering af og frihed til universiteterne tipper, hvis ministeriet involveres yderligere i udpegningen af institutionernes bestyrelser” (Læserbrev POLITIKEN d.d.).

LA’eren og SF’eren fælles indlæg afviser generelt en yderligere ”ministeriel involvering”, men parterne forholder sig ikke direkte til konsulentfirmaet Nextpuzzles anden anbefaling af, at der skal nedsættes et centralt “udpegningsorgan” for uni-bestyrelserne .

Ministeren og dept.chefen kan  fortsat foreslå et sådant organ i de kommende underhåndsforhandlinger med Folketingets partier om en strammere styringskæde. En model kunne være, at et indstillingsudvalg – med departementschefen i spidsen – bemyndiges til at udarbejde kandidat-lister til formandsposten, kombineret med andre styringsredskaber, fx jævnlige ”hyrdemøder” mellem ministeriet (dept.chefen) og bestyrelsesformændene samt indførelse af kontante resultatkontrakter.