STATSSTYRING: Tørnæs vil ikke oplyse og debattere

”Det er besynderligt, at Ministeren i svarene ikke vil forholde sig til rapportens konklusioner, når den nu er offentliggjort. Det er useriøst at fremlægge en rapport og så ikke svare på spørgsmål om den. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det næsvist, men det er ikke professionelt”.

Den socialdemokratiske forskningsordfører Mette Reissmann er slet ikke tilfreds med uni-minister Ulla Tørnæs svar på 15 spørgsmål til ministerens ‘styringseftersyn’, herunder den kontroversielle konsulentrapport fra Nextpuzzle, som med en uklar metodik med 38 interviews og uden dokumentation foreslog ministerudpegning af bestyrelsesformænd.

Reissmann havde stillet 15 spørgsmål til eftersynet og til ministerens holdninger, fx om det er korrekt, at Nextpuzzle, Tørnæs og Venstre vil have mere central styring af uni’erne, herunder ministerudpegning? Hvorfor? Og hvad er dokumentationen i konsulentrapporten? (SE FOLKETINGSSVAR 1-15).

Reissmann vil ikke kalde Tørnæs’ ”næsvise”, men det er der nok andre som vil, for Ulla Tørnæs’ andet svar lyder, at Nextpuzzle bare er eet led i styringseftersynet, og at hun først vil forholde sig politisk til sagen, ”når alle elementerne foreligger”. Og det er så det omkvædet i de næste 13 svar.

(Med til næsvisheder hører, at det såmænd tog ministeren en hel måned at komme med de 15 intetsigende svar – en måned er sidste svarfrist ifølge Folketingets regler).

Ministerens svar er selvmodsigende, for på den ene side vil hun ikke forholde sig til Nextpuzzle-rapportens kvalitet, men på den anden side anser ministeren ”kortlægningen for at være et væsentligt og interessant element i det samlede styringseftersyn” (svar 1).

Reissmann er utilfreds med, at ministeren ikke forholder sig til konklusionerne i rapporteringen: ”Det virker noget mærkeligt at igangsætte et sådan arbejde og så efterfølgende ikke vil kommentere på resultaterne og kvaliteten af arbejdet. Det ville være godt for debatten, hvis ministeren stak hovedet ud af busken, så vi kan få en reel diskussion af det her spørgsmål”.

Mens minister Tørnæs ikke vil indgå i en politisk diskussion om sagen, er det blevet afsløret af Weekendavisen, at hendes departementschef Agnete Gersing turneret rundt med præsentation af konkrete modeller med nomerings-grupper og minister-udpegning, som hun ”forhandler” med uni-ledelserne bag lukkede døre.

 ”Jeg er – som medlem af uddannelsesudvalget og mit partis ordfører i Folketinget – ikke bekendt med, hvad ministerens departementschef foretager sig. Men jeg går da ud fra, at ministeren giver så fyldestgørende svar til Folketinget, som det er muligt. Hvis ministeren og hendes embedsmænd siger en ting i ét forum og noget andet i svar til Folketinget, så er det dybt problematisk og meget bekymrende. Det håber jeg ikke er tilfældet”.