STATSSTYRING: ’Ministerens konsulentrapport noget rod

Nextpuzzle-rapporten er noget rod”, siger SFs uddannelsesordfører Jacob Mark om den kontroversielle rapport, der anbefaler mere statsstyring, herunder ministerudpegning af bestyrelsesformand.

SF’erens kommenterer rapporten efter at han har studeret uni-minister Ulla Tørnæs’ besvarelser af hans 5 spørgsmål om rapportens metode og kvalitet. Men selv om det er kodeks i Folketinget, at ministre skal svare på, hvad de bliver spurgt om, svarer ministeren ikke. Hun besvarer dermed ikke kritikeres bedømmelse af rapporten som ”noget makværk”. Og hun undviger at kommentere antydninger af, at det er ministeriet, som har orkestreret Nextpuzzle til at lave en ”bestillingsrapport”, hvor ministeriet selv skrev konklusioner på forhånd, så ministeren kunne få en anledning til at stramme statsstyringen.

SF’eren vil dog ikke mistænkeliggøre ministeriet for at have ligefrem at diktere konklusionerne for konsulenterne: ”Jeg tror såmænd ikke, at ministeriet har skrevet konklusionen. Men ministeriet har forsøgt at dreje rapporten i en retning, der fremmer deres synspunkter. Jeg er overbevist om, at ministeriet i lang tid har haft et ønske om at skabe en platform til at styre universiteterne mere. Både Finansministeriet og Uddannelsesministeriet i længere tid har haft det ønske”.

Minister Tørnæs svarer ikke på det konkrete spørgsmål, om ministeren vil kalde Nextpuzzles rapport for ”uafhængig”, når ministeriet selektivt har udvalgt interviewofre? Og når ministeriet har styret konsulentfirmaet igennem en Styregruppe, som bestemte fokus og som skulle godkende rapporten? (svar 357)

Ministeren svarer heller ikke på det konkrete spørgsmål, om det er ”seriøst”, at Nextpuzzle har en metodik, hvor 2 ud af 38’ udsagn er nok til, at der kan fremsættes autoritative udsagn og generelle vurderinger? Her svarer hun generelt, at konsulenterne bare har uddraget ”hovedtendenser i interview’ene (svar 358).

På spørgsmålet om anbefalingen af ministerudpegning kun stammer fra to udsagn – og i givet fald fra hvem – svarer Tørnæs, at det kun er Nextpuzzle, som ved, hvor mange respondenter, der står bag udsagnet og dermed anbefalingen. Ministeren har ikke besværet sig ved at bede Nextpuzzle om oplyse antallet af respondenter bag det kontroversielle udsagn – som ifølge dagbladet Informations rundspørge ikke kan genkendes blandt de interview’ede uni-respondenter. (svar 359).

Ministerens har et omkvæd på alle sine svar: Nextpuzzle har udført rapporteringen ”eksternt og uafhængigt”, det er en ”kvalitativ undersøgelse”, og at det er konsulentfirmaet, som har ”foretaget de overordnede vurderinger”. Og for Tørnæs er kortlægningen ”et væsentligt og interessant element i det samlede styringseftersyn”.

Jacob Mark (SF) tør ikke spå, om ministeren vil bruge rapporten som politisk legitimation for at presse mere politisk styring ned over uni’erne: ”Både Finansministeriet og Uddannelsesministeriet i længere tid har haft et ønske om at styre universiteterne mere centralt. Men mere politisk-administrativ styring vil være et angreb på universiteternes uafhængighed og frihed – og skade os som samfund – for med mere central styring bliver lettere at stille spørgsmålstegn ved universiteternes uafhængighed, herunder forskningsfriheden”.