STATSSTYRING: DF og Liberal Alliance ikke afvisende

Spændingen stiger om, hvordan minister Ulla Tørnæs og dept.chef Agnete Gersing vil stramme den politiske styring og kontrol af uni’erne, især hvordan de vil lave en model for ministerudpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmålet er blevet brandaktuelt, efter, at konsulentfirmaet Nextpuzzles rapport sammenfattede interviews med 38 interessenter med, at ”det vurderes, at der er behov for at ministeriet involveres i udpegning af bestyrelser, for eksempel gennem et udpegningsorgan nedsat af ministeren eller ved, at ministeren godkender indstillede kandidater” (SE NEXTPUZZLE).

På trods af, at rapporten er blevet hårdt kritiseret for ringe metodik og troværdighed – for at være en bestillingsopgave, hvor konklusionen var dikteret på forhånd af ministeriet –  har ministeren fået sin legitimation i Nextpuzzles såkaldt “uafhængige konsulentrapport” til at ændre styringskæden.

Skal Nextpuzzles anbefaling realiseres, er det sandsynligt, at minister Tørnæs vil komme med en model med et 3-5 personers indstillingsudvalg til formandsposten. Det kunne hypotetisk sammensættes af departementschefen (’ejeren’), Finansministeriets 4. kontor for Uddannelse (’økonomieksperten’), eksterne interessenter (’aftagere’ fra erhvervslivet) samt et eksternt konsulentfirma (’managementeksperten’).

Indstillingsudvalget skal så headhunte formandsemner, der forelægges for ministeren, som udvælger, hvem der skal være formand på det uni’, der skal have ny formand.

En sådan model vil i praksis gøre bestyrelsesformanden til en slags styrelseschef under ministeriet, ikke underlagt direkte instruktionsbeføjelser som embedsmand men med en underforstået loyalitetsforpligtelse opad. Modellen vil dermed indføre en direkte styringskæde fra ministeren gennem departementschefen til bestyrelsesformanden til rektor til institutledere, der så sender sender instrukser til de menige i systemet.

Før minister Ulla Tørnæs imidlertid vil fremlægge et konkret forslag for offentligheden, vil hun lave underhånds sonderinger for at få forhånds-flertal for en ny model. Socialdemokraterne har taget afstand fra princippet om ministerudpegning. Derfor samler interessen sig om Dansk Folkepartis og Liberal Alliances holdninger.

FORSKERforum har spurgt ordførerne for de to partier – som tidligere har taget principielt afstand fra mere statsstyring – om de støtter ovenstående udpegningsmodel. Ingen af ordførerne tager på forhånd afstand fra ministerudpegning og fra ovenstående model:

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): ”DF er principiel tilhænger af universiteter med stor autonomi og lille statsstyring. Men forslaget om bestyrelsesudpegning er jo kun en del af flere elementer i en ny styringsstruktur.  Jeg vil først se ministerens udspil, før DF tager stilling”.

 Henrik Dahl (Lib. Alliance): ”Som udgangspunkt er vi kritiske overfor en sådan model. Vi går ind for selvstyre og autonomi til universiteterne, inden for det politisk mulige. Men vi vil afvente ministerens udspil, for det nuværende system er ikke perfekt. Der er en mangel på transparens, som kan føre til en fætter-kusine fest – så vi vil i hvert fald stille krav om transparens i et eventuelt nyt styrings- og udpegningssystem”.