STATSSTYRING: Dept.chef. holder ’hyrdemøde’ for uni-toppen

”Kære bestyrelsesformænd og rektorer. Nu skal I høre godt efter. Jeg vil fortælle Jer, hvad Regeringen har af planer og mål, og hvordan I kan gøre Regeringen tilfreds med Jeres indsats. Af hensyn til et bedre match i systemet ønsker Regeringen, at Ministeriet får mere direkte samspil med universiteternes ledelser. Det skal være nemmere for Ministeren at få sine målsætninger ført ud i praksis, Derfor er planen – som mine embedsmænd har arbejdet på det seneste år – at der indføres et nyt bevillingssystem (med beskæftigelses-taksameter), ligesom styringskæden mellem ministerium/universiteter skal effektiviseres i nogle led.  Der vil fx ske en mindre ændring i ledelsesudpegningen, så ministeren – som ’ejer’ – får ret til at udpege ‘sine’ bestyrelsesmedlemmer i fremtiden. Jeg ser frem til Jeres positive medvirken ved implementeringen”.

Nogenlunde sådan kan departementschef Agnete Gersings budskab lyde torsdag eftermiddag i Uddannelsesministeriet. Hun har indbudt og sidder selv for bordenden, når uni’ernes otte bestyrelsesformænd og rektorer deltager i en 3 timers information og ’drøftelse’ dels af et nyt bevillingssystem, dels af en tættere styringskæde mellem uni’er og ministeriet.

På mødet vil dept.chefen informere om konklusionerne i den analyse, som konsulentfirmaet Nextpuzzle har lavet på ”perspektiver og erfaringer med de styringsmæssige rammer”. FORSKERforum har fået afvist aktindsigt, så metodikken i den bagvedliggende interview-undersøgelse er hemmelig-stemplet, og offentligheden kan ikke få at vide, hvem der er spurgt og hvad de er spurgt om (SE FOfo-nyhed: STATSSTYRING)

At alle sektorens topfolk er samlet bag lukkede døre varsler, at det er et vigtigt ”hyrdemøde”, hvor dept.chefen vil komme med retledende anvisninger til uni’ernes bestyrelsesformænd og rektorer.

Mødet har højeste prioritet i dept.chefens og Finansministeriets bestræbelser på at tvinge nye styringsredskaber igennem. Vigtigheden fremgår ved, at dept.chefen selv har været formand for 5-personers styregruppe bag styringseftersynet. Et andet medlem kommer fra det magtfulde Finansministeriet, som stiller med sine krav til økonomisering og management i sektoren.

Hidtil er alt arbejde med de nye modeller og styringskæder foregået i fortrolige grupper med embedsmænd fra Uni-ministeriet og Finansministeriet. I mødeindkaldensen foregives imidlertid, at uni-ledelserne har været medinddraget i dette, idet uni-administratorer har været indbudt til at deltage i ”en teknisk referencegruppe”. Det har givet ret til at kommentere på, om embedsmændenes modeller kan implementeres i praksis – men selve prioriteringen af modeller har uni-ledelserne ikke fået lov at kommentere på… (SE MØDEINDKALDELSE)

 ’Hyrdemøder’ bruges til at udstikke vejledninger og anvisninger nedad i systemer. Det konkrete møde er sandsynligvis indkaldt, fordi ministeriet høstede bitre erfaringer i dimensionerings-balladen (2014). Her undlod minister Sofie Carsten Nielsen & embedsmænd at tage uni-ledelserne i ed før præsentationen. Det førte til voldsomme protester mod modellens detailstyring fra især KU og Aalborg Universitet, og det skabte stor ballade for minister Sofie Carsten Nielsen.

Dimensioneringssagen afslørede imidlertid også uenighed blandt uni-ledelserne. Mens nogle protesterede mod planen, kørte AUs bestyrelsesformand Michael Christiansen solo ved at anerkende ministeriets model. Det sololøb skabte åbenlys splittelse mellem uni-ledelserne (SE: MICHAEL CHRISTIANSEN GÅR ENEGANG, 2014).  

Torsdag samler interessen sig således ikke bare om, hvordan dept.chefen vil stramme statsstyringen. Men også om, hvorvidt bestyrelsesformændene står sammen om at afvise planer om mere detailstyring fra politikerne / ministerierne.