Løkkes åbningstale: Omtales 2 pct.’ grønthøsteren?

Hvad vil Statsministeren mon sige om uddannelse i sin åbningstale i dag kl. 1200?

Han vil forudsigeligt sige, at uddannelse er højprioriteret i denne regering, og at udgifterne hertil er vokset og vokset, så ressourcerne bruges effektivt, fx skal ledelserne vise ansvarlighed og så skal uddannelsespladser fordeles hensigtsmæssigt i overensstemmelse med aftagernes efterspørgsel o.lign.

Men Statsministeren vil nok ikke redegøre for, at den såkaldte grønthøster – 2-procents besparelse eller ”omkostningsbidrag” – hærger uddannelsesområdet, også næste års finanslov. Den grønthøster – som også er omstridt i sundhedssektoren – rammer uni’ernes drift og uddannelse (mens forskningsaktivitet friholdes). Og grønthøsteren skulle egentlig sættes på stop i 20200, men regeringen foreslår, at den også skal køre i 2021.

Besparelserne betyder for årene 2018-2021, at KU skal spare 689 mio. kr., Aarhus skal spare 521 mio, SDU skal spare 413 mio. mens det forskningstunge DTU slipper med kun 241 mio…

Tallene fremgår af en ministerbesvarelse på spørgsmål fra Mette Reissmann (S), som ønskede belyst, hvad 2 pct.’s besparelserne betyder over en årrække. En beregning på ministerens svar afslører så, at de (gennemsnitlige) årlige udgifter pr. studerende falder fra 75.800 kr. (2012) til 68.700 (2018) til 64.900 (2012). Det er et fald på 14 pct. (SE FT-SVAR 196).

Uni-rektorerne siger, at man må lukke uddannelser. Og arbejdsgiverne kritiserer, at regeringen nu igen vil skære i uddannelse, herunder uni’erne. Dansk Erhverv og DIs Charlotte Rønhof mener, at man er ved at nå en smertegrænse, som vil kunne mærkes på kvaliteten af de kandidater, som kommer ud. (SE DR-NYHED).

 Úni-minister Søren Pind Søren Pind (V) indrømmer at det bliver svært, men regeringen mener, at smertepunktet ikke er nået endnu, og der er ikke fundet alternativer til grønthøstermetoden. Og så siger han noget kryptisk om ”omstilling” af uddannelserne: ”Det er en svær øvelse, men et af de få styringsredskaber, vi har for at fremme evnen til omstilling, det er jo den to-procents omprioritering, hvor vi beder alle institutioner om at gøre det to procent bedre hvert år. Kunne jeg komme på en bedre metode, så ville jeg bruge den, men indtil videre har det politisk set ikke været muligt”. (SE DR-NYHED2)

I dagens åbningsredegørelse skal Statsministeren gøre status over Rigets og omverdenens tilstand. Han offentliggør også (skriftligt) regeringens lovprogram for det kommende år, og her nævnes uden tvivl en ny bevillingsmodel for uni’erne.