SSI sletter pressemeddelelse: Hovsa eller politik?

Måske er det en ny sag om politisering af ‘sektorforskningen’: Onsdag udsendte Statens Serum Institut en pressemeddelelse, som afviste INGENIØRENS og GYLLE.DK udlægning af en national undersøgelse af risikoen for mrsa-smitte: Forkert udlægning af undersøgelser om spredning af husdyr-MRSA i pressen”. Men fredag formiddag – kort tid efter, at FORSKERforum havde stillet kritiske spørgsmål til den – var den fjernet fra SSIs hjemmeside og der kommer ikke en ny, erfarer FORSKERforum. Men SSI har efterfølgende fået optaget et læserbrev i INGENIØREN (se LÆSERBREV 14.2)

Miljøjournalisterne havde refereret fra SSI-undersøgelsens konklusion: Risikoen for smitte vokser, jo tættere man bor på en svinefarm (SE GYLLE.DK). Men det afviste SSI-pressemeddelelsen så to dage efter: Mrsa-smitte er uden sammenhæng med, om man bor tæt på en svinebesætning: ”Det indikerer således, at smitte med husdyr-MRSA ikke spredes fra svinebesætningerne via f.eks. luften eller miljøet. I stedet må det formodes, at smittevejene er de mere traditionelle for stafylokokker, såsom kontakt til andre smittede personer (SE DEN SLETTEDE PRESSEMEDDELSE).

SSI har lavet to relaterede undersøgelser. Dels en national om 192 mrsa-smittede personers bosted og nærhed til svinefarme, og den konstaterer, at der ser ud til at være en sammenhæng. Og dels en lokal af 15 smittede personer fra tre selektivt udvalgte kommuner, og her kan der ikke konstateres en sammenhæng – og det er den, som der blev refereret til i den afdramatiserende pressemeddelelse.

Miljøjournalisterne refererede imidlertid fra hovedundersøgelsen med de 192 patienter, som konkluderede: ”Forekomsten af MUO CC398-infektioner var klart højere i landdistrikterne end i byområder, og sådanne tilfælde levede i gennemsnit tættere på svinebedrifter end den almindelige befolkning.”

Tages denne konklusion fra 1. undersøgelse for pålydende, er der en diskrepans til pressemeddelelsens afdramatisering? – lød FORSKERforums spørgsmål til SSI-fagchef Anders Rhod Larsen. Han havde sin helt særlige fortolkning: ”Hvad der står i den konklusion er, at man bor tættere på en svinebedrift, hvis man bor på landet, end hvis man bor i byerne! Og at der er øget risiko på landet, hvad vi har vidst længe! Pressemeddelelsen henviser så til den kommunale undersøgelse, og her viser der sig ingen sammenhæng”.

Til spørgsmålet om der er sket kvalitetssikring for validitet af undersøgelsen med de selektivt (ikke tilfældigt) udvalgte kommuner og med kun 15 patienter af 192, svarer en af forfatterne, professor Kåre Mølbak: “Kommunerne blev udvalgt som velegnede uden for store byområder. At der kun var 15 som sample kan jeg godt stå inde for. Vi står inde for validiteten, og artiklen har været igennem peer-review”.

Selve mrsa-smitte er højspændt landbrugspolitik, som følges nøje af Sundhedsministeriet og landbrugslobbyen, der hævder, at smitte alene sker gennem personkontakt og som afviser, at smitten kan ske gennem støv (fordi det kan betyde krav om dyre rense-ventilationsanlæg i svinefarme). Lobbyen mener så også, at danskerne må lære at leve med (den begrænsede) smittefare.

SSI er en sektorforsknings-institution under Sundhedsministeriet med”hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler”.

SSI-sagen kan være en ny sag om politiseret myndighedsbetjening. Men SSI-fagchefen afviser, at Sundhedsministeriet og Esben Lunde Larsens Miljøministeriet har været indblandet i pressemeddelelsen: ”Pressemeddelelsen er lavet af SSI alene og på SSIs eget initiativ”.  

Sagde han. En time efter var den slettet…