Spørgsmål til studerende: Virker lærerne entusiastiske?

100.000 studerende på forskellige højere uddannelser får i dag et spørgeskema, hvor de skal angive deres oplevelser af læringsmiljøet og undervisningsformer, forskningsbasering, studiemiljøet og tidsforbrug. De skal svare på 80 spørgsmål. De har svarmuligheder i seks gradueringer fra helt enig til – helt uenig (samt ved ikke) på spørgsmål som:

7: Jeg synes, at det meste af de, vi lærer, er relevant for mig. 14: Underviserne virker entusiastiske for det, de underviser i. 36. Jeg har tit svært ved at forstå det, jeg skal lære, fordi det er for kompliceret. 43: Uddannelsen giver mig en god forståelse for teori og metode. 53: Jeg føler der er et stort pres for at jeg skal præstere. 59. Jeg synes uddannelsesstedets toiletter er rene. 63. Der er et godt socialt miljø. 68. Mine undervisere er fagligt dygtige. 76. Jeg har oplevet stærke stress-symptomer i forbindelse med dit studie. (SE SPØRGESKEMA HER)

Til sidst stilles bedes de studerende så angive deres daglige timeforbrug på hhv. undervisning, forberedelse/selvstudier og praktik /projektforløb. De skal også fortælle, hvor mange timer de evt. jobber ved siden af studiet.

Uddannelsesminister Tommy Ahlers siger pressemeddelelse, at det er afgørende for ham at finde ud af, hvordan de studerende oplever deres uddannelse. Om de bliver udfordret nok, og om de oplever engagerede undervisere. (SE PRESSEMEDDELELSE)

Resultaterne skal kondenseres i et såkaldt læringsbarometer, som studiestederne skal bruge til at forbedre undervisningen og mindske frafaldet, men det er dog uklart, om det skal styres ovenfra eller om besvarelserne bare skal bruges vejledende af de enkelte studier. Resultaterne skal også bruges til at belønne studier, som får de bedste bedømmelser (1,25 pct. af bevillingerne fra 2022 skal fordeles efter ”studiekvalitet”.

Målingen og sammenknytningen til bevillinger kritiseres af de studerende i DSF, rektorer og undervisere. Der indgår ikke i studiet, at nogle studier har dårligere økonomi end andre. Det kritiseres også, at skemaets måling af det faglige, sociale og bekvemmelighed blander pærer og bananer. Formanden for uni-rektorernes undervisningsudvalg Hanne Leth Andersen fra RUC siger, at målingen føjer sig til en lang række af evalueringer, som knytter sig til studiemiljøvurdering og til godkendelse af uddannelser. ”Det her risikerer at føre til endnu mere evalueringstræthed, end der er i forvejen”.  (SE POLITIKEN d.d.).