Skandale: Taxameterrapport

16. januar skulle konsulentfirmaet Deloitte have afleveret en større rapport om taxametersystemet. Men nu – mere end 8 måneder senere – er den endnu ikke frigivet. FORSKERforum har løbende spurgt hvorfor og hvornår, men har kun fået henholdende svar. Og i takt med minister Sofie Carsten Nielsens tavshed om sagen, er mystikken bare vokset til at blive en skandale.

Da fristen var overskredet i januar, lød forklaringen fra Uni-ministeriets embedsmænd, at den var udsat, fordi dataindsamlingen var mere kompleks og har taget mere tid end forventet.

Det blev fortalt, at rapporten bliver til i ”en dialog mellem kunden og leverandøren”. Det blev også forklaret, at konsulentfirmaet eller Styregruppen bag – hvor Ministeriet selv har repræsentanter – havde meddelt forsinkelsen mundtligt, og FORSKERforum kunne derfor ikke få aktindsigt i den skriftlige forvaltning.

Og FORSKERforums forsøg på at få aktindsigt i forvaltningen af rapporteringen blev afvist med henvisning til, at det er finanslovsstof, som ikke er omfattet af aktindsigt.

Esben Lundes varme kartoffel

FORSKERforums har løbende spurgt til taxameterrapporten siden 16. januar. Og i takt med den voksende forsinkelse voksede gisningerne om, at den er politisk motiveret: Rapportens data og konklusioner var ubekvemme for minister Sofie Carsten Nielsen, fordi der peges på, at de mest nødlidende fag er hum/samf – og ikke de ingeniørfag, som politikerne højprioriterer. Derfor har rapporten været holdt tilbage / hemmeligholdt.

Nu har den nye minister Esben Lunde så overtaget den varme kartoffel og tilmed forstærket, for i Venstres regeringsgrundlag står der, at han skal reformere taxametersystemet.

Folketingsspørgsmål: Hvorfor og hvornår?

Og i Folketinget presses Ministeren nu af nærgående spørgsmål fra SFs forskningsordfører Jacob Mark:

4. Vil ministeren oplyse, hvorfor konsulentfirmaet Deloitte ikke har overholdt sin kontraktlige afleveringsfrist for den bestilte taxameteranalyse, som skulle være afleveret 16. januar og som altså nu er forsinket i otte måneder, herunder specificeret oplyse, om forsinkelsen skyldes, at en følgegruppe eller ministeriets embedsmænd har stillet nye / yderligere / uddybende krav til konsulentfirmaet analyse?

5. Vil ministeren oplyse den kontraktmæssige pris på den taxameter analyse, der er bestilt hos konsulent firmaet Deloitte jf. udbudsmaterialet, samt om de estimerede merudgifter som følge af forsinkelsen?

6. Vil ministeren oplyse, hvornår den taxameteranalyse, der er bestilt hos konsulentfirmaet Deloitte, forventes færdiggjort og offentliggjort?

Spørgsmålene har tidligere været stillet i maj af Anette Vilhelmsen (SF) til minister Sofie Carsten Nielsen, men hun slap af krogen, da der blev udskrevet folketingsvalg …