Skandale før finansloven: Rapport hemmeligt-stemplet

I næste uge præsenteres Regeringens finanslov med mega-besparelser på uni-minister Esben Lunde Larsens felt. Men ugen før indrømmer Ministeren, at han har hemmeligstemplet en rapport, som indeholder dokumentation, der er ubekvem for Regeringen.

Det handler om den konsulentrapport om taxametersystemet fra konsulentfirmaet DeLoitte, som havde afleveringsfrist for trekvart år siden (16. januar), men som indeholder så ubekvemme data, at Esben Lunde (V) har hemmeligtstemplet den – ligesom forgængeren Sofie Carsten Nielsen (Rad.) gjorde…

At rapporten findes og har været syltet i månedsvis indrømmes af uni-ministeren i et folketingssvar (til Jacob Mark (SF)). Ministeren vil bare ikke offentliggøre ”omkostningsanalysen”, før den nye regering ”har drøftet analysen”. Rapporten vil blive frigivet engang i efteråret. (SE SVAR 4-6 HER).

Hemmeligt-stemplingen er en gedigen politisk skandale, for Esben Lundes svar afslører indirekte, at eks-minister Sofie Carsten og embedsmænd har leveret bortforklaringer om, at forsinkelsen skyldtes ”at rapporteringen var mere omfattende end forventet”. Nu viser det sig, at det er så som så med merarbejdet, for det har ikke udløst en ekstra-regning fra konsulentfirmaet (Udbudsprisen holder: 7.773.402 kr. ekskl. moms).

Eks-minister Sofie Carsten Nielsen (Rad.) holdt rapporten tilbage i mange måneder. Og når den nye minister ikke vil frigive rapporten nu, skyldes det dels en uheldig timing, hvor dens data om underfinansierede uddannelser vil sætte Regeringens finanslovs-besparelser i næste uge i et meget dårligt lys. Og dels er dens data generelt ubekvemme for uni-ministre, der helst vil støtte de teknisk-naturvidenskabelige studier, for rapporten vil dokumentere, at de mest nødlidende fag er hum’/samf.

Underfinansiering var en af konklusionerne i McKinsey-rapporteringen fra 2009. (Hum’s/samf’s taxametre var nede med hele 12.000 kr. pr. stud. Det blev den daværende uni-minister så nødt til at lappe på dengang ved at bevilge 5.000 kr. mere pr. stud. (hvilket kostede en merudgift på 250 mio. kr.)).

FORSKERforum har i otte måneder spurgt til – bl.a. via klager til Ombudsmanden – hvorfor rapporten ikke blev frigivet. Ministeriets bortforklaring lød,  at dataindsamlingen var “mere kompleks end forventet”. Og FORSKERforum kunne ikke få aktindsigt i den forvaltningsmæssige korrespondance, hvor konsulentfirmaet formelt bad om udsættelse – for der forelå angiveligt ingen skriftlig anmodning! Og anden aktindsigt blev i øvrigt nægtet med henvisning til, at rapporten er finanslovs-stof… (SE FORSKERforum marts)