SIDSTE: Uni-toppen siger NEJ til Pinds ministerstyring

Minister Søren Pind havde høringsfrist i fredags på sit lovudkast, der skal indføre indirekte ministerudpegning af bestyrelsesformænd. Men det forslag afvises blankt af uni-bestyrelser og –rektorer, fordi det politiserer det upolitiske universitet:

”Bestyrelsesformændene og rektorerne er modstander af, at bestyrelsesformanden udpeges af udpegningsorganet. Bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte. Det giver bestyrelsesformanden legitimitet …”

Den fælles front mod ministerens udkast er noget af en bet for ministeren, for den kommer ikke bare fra rektorkredsen, men også fra tunge erhvervsfolk: KUs nye formand Mads Krogsgaard Thomsen (som er NOVO-direktør), AUs formand Connie Hedegaard (eks-minister for Konservative, eks- EU-kommissær), SDUs formand Lars Nørby Johansen (eks-direktør i Falch og Group-4) m.fl. Dem plejer Venstre at lytte til.

Lovudkastet opererer med en sindrig udpegningsprocedure med indstillings- og udpegningsorganer, som dækker over, at der er tale om indirekte ministerudpegning: Dels skal der være en ministerie-repræsentant i et indstillingsorgan. Og dels skal formanden for selve udpegningsorganet udpeges af ministeren.

Uni-ledelserne er utvetydigt modstandere af, at bestyrelsesformanden udpeges på denne indirekte måde: Det er universitetet og bestyrelsen selv, som i høj grad skal have ret til at udvælge bestyrelsesmedlemmer og som skal vælge sin formand.

Hvad er egentlig problemet, som forslaget angiveligt skal løse, spørger uni-ledelserne med henvisning til, at det står der ikke noget om i lovudkastet.

Og så konstaterer ledelserne, at uni’er ifølge Uni-Loven er ”selvejende institutioner med udstrakt autonomi, frihed og (politisk) uafhængige bestyrelser”. Og det er ledelsernes ”utvetydige indstilling”, at den uafhængighed og armslængde må der ikke sættes spørgsmål ved: De skal ikke reguleres ”gennem politisk udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformænd” (SE HØRINGSSVAR: formænd & rektorer).

Den enige ledelsesfront – bestyrelsesformænd og rektorerne – er opsigtsvækkende, for det er ingen hemmelighed, at der har været uenighed i formandskredsen i de senere år. Især Aarhus’ bestyrelsesformand Michael Christiansen har kørt solo i et par kontroversielle sager.

Men han er nu afløst af Connie Hedegaard, som er glad for det fælles høringssvar: ”For os bestyrelsesformænd er lovforslaget et indgreb i vores rammer. En forudsætning for at opfylde vores opgave i universitetets og samfundets interesse er, at der er armslængden til det politiske system…”

Også Akademikerne og uni-fagforeningerne DM og Djøf har skarpe afvisninger af ministerudpegning (SE ACs høringssvar).

Det bliver interessant, om minister Pind fremsætter forslaget i april på trods af uni-sektorens protester? Og med mindst mulige flertal i Folketinget? Socialdemokraterne er imod forslaget, men det forlyder, at Regeringen har sikret sig et snævert forhåndsflertal bag forslaget hos Dansk Folkeparti. Som ikke længere har ordfører og friheds-fundamentalist Jesper Langballe til at holde statsstyring på armslængde…

Uni-toppens afvisning er forsidestof i FORSKERforum 203, som udkommer torsdag.