SIDSTE: Søren Pind dropper strammer-forslag

Uni-minister Søren Pind har droppet ministeriets strammerforslag om mere ministerstyring via indirekte ministerudpegning af uni-bestyrelser og formænd.  Nu lander det på en blød lovændring med små stramninger.

Det fremgår af en pressemeddelelse kl. 9.11. Regeringen har indgået forligsaftale om ændring af Uni-Loven med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Rætræten er sket efter studier af høringssvar på ministeriets forslag. Især den fælles protest fra de nuværende bestyrelsesformænd /rektorer har formentlig gjort indtryk. De protesterede over forslagets mangel på armslængde. Og det har tilsyneladende været svært for en liberal uni-minister at køre denne indsigelse – samt Socialdemokraternes modstand – over.

Den politiske aftale er et sviende nederlag for departementschef Agnete Gersing, for i aftalen er det kun lykkedes hende at få relativt små stramninger af styringskæden fra ministerium til uni-ledelser. I kulissen har Gersing i to år presset på for at få indført flere styringsredskaber. Det skete under dække af et ”styringseftersyn”, i et embedsmandsudvalg styret af dept.chefen, med en bestillingsrapport fra konsulentfirmaet Nextpuzzle samt dept.chefens forsøg på at massere uni-ledelserne i kulissen m.m.

Aftalen betyder, at hvor det i den nugældende lov er bestyrelserne selv, som bestemmer udpegningsprocedurer, så bliver der nu faste lovkrav: Der skal være et indstillingsorgan til et udpegningsorgan, og her får ministeriet en plads (og det er departementschefens største gevinst).

Og så skal der være et egentligt udpegningsorgan, som selv vælger deres formand – der altså ikke skal udpeges af ministeren – og som udpeger de eksterne bestyrelsesmedlemmer og som udpeger en formandskandidat til ministergodkendelse (en smågevinst til Gersing). Og så er der faktisk – efter pres fra bl.d. AC og DM – kommet studerende og ansatte ind i udpegningsorganet. Men bestyrelsesformanden udpeges altså ikke længere af bestyrelsen selv.

Endelig tillægges bestyrelsesformanden ekstra magt på bekostnng af bestyrelsen og rektor, bl.a. fordi formanden fremover obligatorisk skal deltage i to årlige ’hyrdemøder’ med ministeren, hvor ministeren kan lægge sit spor (en smågevinst til Gersing). Det fremgår kryptisk, at rektorer – som jo er de egentlige sagkyndige – kun behøver at deltage i møderne ’efter behov’ (smågevinst til Gersing).

Uni-minister Søren Pind kalder det en god aftale, der ”understøtter universiteternes autonomi og bekæmper den politiske detailstyring. Med aftalen styrkes min dialog med universiteterne …

(SE PRESSEMEDDELELSE).

Radikale er ikke med i aftalen. Det har ikke været muligt at få fat i ordfører Sofie Carsten Nielsen.