SIDSTE: Nyt råt bevillingssystem

Minister Søren Pind lancerer i dag regeringens forslag til nyt bevillingssystem. I Politiken sælges det med spin om, at ’regeringen vil straffe uddannelse uden jobudsigt’, som de fleste vælgere vil synes er fornuftigt. Men bagved ligger nationaløkomisk logik, uden kvalitet og dannelse. For universiteterne og de studerende har modellen nemlig indbygget nogle rå incitamenter, som vil betyde ændret fokus og adfærd og få konsekvenser for fagbredde og akademiske mål.

Råheden i modellen – og den bagvedliggende økonomiske tænkning – fremgår af minister Pinds spin for sine kernevælgere i BERLINGSKE. Her mistænkeliggør han bestemte fag og uddannelser: ”Der skal gøres op med jobløs uddannelse’.  Uddannelsesmarkedet skal omstilles via incitamenter. Pind afslører, at der de næste år kan spares 200 mio. fra ‘de jobløse’, og det er så en pulje Regeringen vil omfordele til “kvalitet” fx eliteuddannelser og teknologisk omstilling. (SE BERLINGSKE d.d.)

Især de blødere uddannelser som humaniora med brogede jobudsigter vil blive ramt, og sigende nok for tankegangen er der ingen særlig omtale af småfagsproblematikken. Og på institutionsplan bliver formentlig især RUC med mange bløde uddannelser ramt både på færdiggørelsestider og på job-målet. Modellen skal indfases over 3 år, men regeringen afsætter en klatskilling på 65 mio. til kompensation for de hårdest ramte.

Modellen har tre elementer: 20 pct. grundtilskud (bevillingssikkerhed i 4 år), 70 pct. aktivitetstilskud og 10 pct. kvalitets- og resultattilskud. (SE FORSLAG: BEVILLINGSMODEL)

Aktivitetstilskuddet er erstatningen for den nuværende taxametermodel. Det beregnes som årlig gennemførelses-performance på de forskellige uddannelser (udløst pr. eksamen) og er fortsat baseret på tre taxameterniveauer for (medicin/ingeniør, naturvidenskab og hum./samf.).

De 10 pct. kvalitets- og resultattilskud ser ikke ud af meget, men erfaringer fra alle incitamentsmodeller viser, at selv mindre puljer har stor adfærdsmæssig betydning. Og denne pulje er rå, fordi halvdelen (5 pct.)  af den handler om beskæftigelse (jobbonus) og den anden del (5 pct.) om færdiggørelse. Kravene er sat så højt, at de fleste uni’erne aldrig vil få disse penge udløst, og det er her, Regeringen forventer at hente de 200 mio. kr. Færdiggørelsesbonus’en er fx baseret på at de gennemsnitlige gennemførelsestider skal ned på normeret tid plus 3 måneder (hvor der i dag er en overskridelse på 8 måneder).

De 200 mio. fra 10 pct.-puljen, som ikke udløses, er ikke tabt, men bliver i sektoren, lover Regeringen. De skal bare udløses efter andre kriterier og måske til andre fag – ’på længere sigt rettet mod kvalitet’, som det formuleres.

I modellen er kvalitet lig med ’færdiggørelse og jobrelevans’, og den indeholder ingen kvalitetsparametre på trods af, at det faktisk var begrundelsen for lave reformen: Eks-minister Esben Lunde Larsen kaldte det nuværende taxametersystem en Trabant uden kvalitets-incitamenter. En ny model skulle indeholde ’kvalitet, relevans og regionalitet’. Og Søren Pind er trådt til med høj værdipolitisk profil om mere kvalitet og ”dannelse”, men indrømmer nu blankt over for Politiken, at der ikke er kvalitetselementer i den nye model. (SE POLITIKEN d.d.). Men i BERLINGSKE lyder hans frække overskrift såmænd: “Kvalitet skal der til”…

Den gråzone om ‘kvalitet’ overlader Pind nu til løbende drøftelser i den kommende tid. Og det dækker formentlig over, at ministeriets embedsmænd ikke har kunnet finde kvalitetselementer, men også noget forhandlingstaktik, så Søren Pind her har noget at handle med, altimens den rå hovedmodel går igennem.

DMs formand Camilla Gregersen siger: ”Det  er da rigtig fornuftigt med en grundbevilling, og at der tilsyneladende indgår et løfte om stabile bevillinger i de fremtidige finanslove. Men beskæftigelses-taxameteret tæller negativt, ikke mindst fordi princippet skrives ind som succesmål og i øvrigt kan opreguleres i fremtiden. Det giver usikkerhed og modvirker ministerens erklærede ønske om ‘kvalitet’ …”.

Søren Pind (V) indleder en forhandlingsrunde om udspillet d. 10. april.