SIDSTE: Forskningsråd får mindre salamikniv

2.UDGAVE. Regeringens salamikniv over de fem frie forskningsråd skærer lidt mindre drastisk end i Regeringens første udspil. De stod til en beskæring på hele 400 mio. men den bliver kun 275 mio. (ud af det oprindelige budget på 1.200 mio.). Det blev resultatet af de sidste dages politiske forhandlinger i Folketinget om den såkaldte forskningsreserve på 671 mio. – som var den sidste lapning på Regeringens milliardbesparelse fra 2016.

Forskningsminister Esben Lunde kan konstatere, at hans erhvervsprioritering og favorit Innovationsfonden står til at tabe relativt mindst i forhold til de frie råd. Og omvendt kan de kritiske partier – alle partier målt på retorikken, minus Venstre – også påstå, at de fik presset ministeren til en bedre balance mellem det frie og det strategiske. Selv Enhedslisten er med i forligskredsen (se AFTALE).

Formanden for de frie råd, Peter Munk Christiansen, er glad for, at der lappes lidt Regeringens udspil: ”Men Inden finanslovsforhandlingerne mangler vi fortsat mere end 250 mio. kr. Det giver et hul i vores bevillingsstruktur og i de virkemidler, vi anvender …”, siger han med henvisning til, at den nuværende succesrate på 10 pct. vil blive endnu lavere i 2016.

De 5 frie forskningsråds pulje var i Ministerens første udspil 0 kr. men det blev opjusteret til 120 mio. Og de penge er reserveret til ”at støtte og fremme de mest originale ideer og initiativer i danske forskning og at udvikle dansk forskning til det højeste internationale niveau”. Innovationsfondens 298 mio. er strategisk reserveret til erhvervsrelateret forskning og innovation, især på fødevare-området (161 mio.) men også til strategisk material-forskning (52 mio.).

Mens de frie forskningsråd er lidt glade,så ærgrer det Dansk Industri, at forhandlingerne om forskningsreserven ikke gav flere penge til Innovationsfonden og erhvervslivet: ”Det kommer til at betyde, at der vil være færre samarbejder mellem virksomheder og universiteter”, siger underdirektør i DI, Charlotte Rønhof.

I FORSKERforum 289, som udkommer i næste uge, er der interview med forskningsminister Esben Lunde, hvor han spørges, om det er ikke er hykleri, når han i tiltrædelsesinterviews på den ene side kan hævde, at ”forskningsfriheden er hans første primat”, samtidig med, at han ville skære drastisk på de frie rådsbevillinger?

Men i Ministerens øjne foregår ”fri forskning” både under både de fri råd og de strategiske midler. Og frihed har ikke noget særligt med penge at gøre: ”Det er ikke rigtigt, at fri forskning kun kan bedrives af frie midler. Der er jo ikke nogen danske forskere, som sidder med armen vredet om på ryggen og er tvunget til bestemte resultater. Det er jo helt forkert at danske forskere er bundne, bare fordi de ikke får penge fra frie forskningsråd”.