SDU har skrevet under på ulovlig tavshedsklausul

Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk universitet har underskrevet en fortrolighedsklausul med Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, hvor SDU afgiver retten til forskningsresultaterne. Det er ulovligt, vurderer to eksperter.

Redigeret af Claus Baggersgaard – cbl@dm.dk

Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, SDU, har indgået en kontrakt med Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, hvori det fremgår, at forskerne ikke selv må publicere deres resultater. PsykiatriAvisen har fået aktindsigt i dokumenterne, der indeholder en fortrolighedsklausul i kontraktens bilag 1, artikel 2.9, der betyder, at rettighederne tilhører EMA.

Klinisk Farmakologi har til gengæld fået omkring 600.000 kroner for at undersøge to smertestillende lægemidler: diclofenac, der bliver solgt som Voltaren, og hydroxyzin eller Atarax, der bliver brugt mod angst og uro. Atarax kan forårsage hjerterytmeforstyrrelser, der kan have dødelig udgang. Derfor indskærpede EMA i 2015 brugen af det.

Kontrakt i strid med dansk lov
Kontrakten er i strid med dansk lovgivning, vurderer to eksperter, som har gennemgået de 208 sider dokumenter, som PsykiatriAvisen har fået aktindsigt i.

Sten Schaumburg-Müller, professor på Juridisk Institut på SDU, siger, at det er en klar overtrædelse af forvaltningslovens paragraf 27. Her fremgår det, at der kun er tavshedspligt i de tilfælde, som er foreskrevet i loven. Man kan ikke aftale sig til yderligere tavshed.

“Vi har regler i dansk ret, der regulerer offentligt ansattes rettigheder og pligter. Man kan ikke aftale sig ud af loven og for eksempel aftale, at jeg hugger 100.000 kroner eller holder det, jeg laver, hemmeligt. Aftalen er efter min bedste vurdering ulovlig”, siger han til PsykiatriAvisen.

Heine Andersen, professor emeritus ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forfatter til bogen “Forskningsfrihed”, er rystet over ordlyden i kontrakten.

“Det er hårrejsende, at man skriver under på at afgive rettighederne til sit forskningsmateriale. Vi har ytringsfrihed, og vi har forskningsfrihed, så der er noget helt principielt galt”, siger han til PsykiatriAvisen.

Ifølge Heine Andersen er aftalen også i strid med universitetslovens paragraf 2, stykke 2 og 3.

EMA har tætte industriforbindelser
Professor Jesper Hallas fra Klinisk Farmakologi og Farmaci, som har underskrevet aftalen med EMA, vil ikke afvise, at aftalen er ulovlig:

“Det er en uskik, at EMA opstiller den slags betingelser, men vi var ikke kommet med, hvis ikke vi havde accepteret dette. Desuden har EMA jo ikke interesser i sagen, på samme måde som en producent har”, siger Jesper Hallas ifølge PsykiatriAvisen.

Omkring 70 procent af EMA’s finansiering kommer fra gebyrer fra medicinalindustrien. Det sker, samtidig med at EMA fungerer som en myndighed, der skal godkende og overvåge lægemidler på europæisk plan.

SF’s EU-parlamentariker, Margrete Auken, mener, at afhængigheden af industrien er problematisk:

“Det er en fejlkonstruktion hos EMA, at de er afhængige af gebyrer fra Novo, Lundbeck osv. Når det er sådan, er der en risiko for, at det er nemmere for de virksomheder, som bidrager med gebyrer, at få godkendt deres produkter. Det er ikke nogen lykkelig konstruktion, og derfor bør EMA have faste bevillinger fra EU, som sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter”.

SF’s psykiatriordfører, Trine Torp, har bedt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) tage stilling til sagen.

Han har svaret, at han forventer, at ledelsen på SDU gør, hvad den kan for at sikre forskningsfriheden.

“Jeg er også blevet oplyst om, at det fremgår af EMA’s vejledning af 5. marts 2019 vedrørende EMA’s involvering i forskning, at forskningsresultater skal offentliggøres”, skriver Tommy Ahlers.


Artiklen er bragt med tilladelse fra PsykiatriAvisen, der er skrevet og redigeret ud fra journalistiske principper. PsykiatriAvisen er uafhængig af økonomiske interesser.