Samråd: Flere styringsredskaber til ministeren?

Embedsmænd fra Uddannelsesministeriet og Finansministeriet har siden sidste sommer været travlt beskæftiget med at opfinde en ny bevillingsmodel til erstatning af den nuværende taxameter-system. Og i starten af april annoncerede minister Ulla Tørnæs så, at dette skal suppleres af et “styringseftersyn”, hvor en konsulentrapport skal belyse, at de gældende styringsredskaber faktisk understøtter hendes politiske mål:

 ”Vi vil se på om rammerne for og styringen af de videregående uddannelser understøtter høj kvalitet og uddannelse til job”, udtalte ministeren. ”Med eftersynet vil vi belyse, hvordan institutionernes styringsmæssige rammer understøtter fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans. Samtidig sætter vi gang i en afbureaukratisering”. (PRESSEMEDDELELSE HER)

Skeptikere tolker udspillet som forspillet til, at “eftersynet” skal bane vejen for indførelse af redskaber til mere ekstern (resultat-) styring af sektoren, herunder flere krav til uni-sektoren om dokumentation, kontrol og målstyring.

Men hvad er det faktisk, minister Ulla Tørnæs er ude på, når hun nu både har gang i et nyt bevillingssystem og andre styrings-eftersyn, spørger Mette Reissmann (S), som har indkaldt ministeren til samråd i Folketinget på tirsdag efter pinse: ”Hvorfor bliver styringseftersynet annonceret lige midt i overvejelserne om bevillingssystemet. Hvad ønsker Ministeren selv med det”, spørger hun. ”Styringseftersynet er i og for sig fint nok. Afbureaukratisering kan gøre ting bedre, men i samme moment har Ministeren skrevet om dimensionering og beskæftigelse” (Altinget 12.april).

Reissmann spørger til minister Tørnæs’ tanker om hensigten, og beder ministeren redegøre for, hvordan ministeren ser en sammenhæng mellem eftersynet og planerne om det nye bevillingssystem?

Og så beder hun om at få det oplyst kommissoriet for det konsulentfirma, som skal lave eftersynet med “kortlægning af erfaringer og perspektiver på styringen”.  Det er FORSKERforum nægtet aktindsigt i.

(SE SAMRÅD HER)