Samråd: Finansministeren sparer & omfordeler 2 pct.

Regeringens 2 procents grønthøster (”omprioriteringsbidraget”) fortsætter til 2022. Til den tid vil der være sparet er 1 mia. kr. fra danske uni-uddannelser (2016-22). Bevillingen pr. studerende vil være faldet med næsten 20 procent på ti år.

Nu har regeringen så varslet, at 2 pct.s grønthøsteren ophører fra 2022. Dog på den tvetydige måde, at besparelsen fortsætter, mens de sparede penge vil blive tilbageført til uddannelse efter en politisk prioritering. I går blev finansminister Kristian Jensen så krydsforhørt i Folketingets Uddannelsesudvalg om, hvad det betyder.

Samrådet var indkaldt af Jakob Mark (SF): ”Uddannelser er lukkede, lærere er fyrede, der er mindre tid til vejledning og så videre. Uddannelsesområdet har tilsyneladende været en uudtømmelig brønd, når regeringen sparer penge, som så bruges på noget andet, fx nedsættelse af skatten. Derfor lød det jo godt, da regeringen varslede, at besparelsen vil stoppe i 2022. Men i praksis gør stoppes den ikke…”

Finansministeren svarede med en valgkamp-tale med gennemgang af regeringens fortjenester på prioriteringer af sundhedssektoren, politiet, grænsekontrol, folkeskolen, SU, 20 milliarder skattelettelser osv.: ”Og kultur-, undervisning- og uddannelsesområdet kunne 2016 ikke længere friholdes for de effektiviseringsbesparelser, som resten af den statslige sektor var udsat for. Men øget uddannelsesaktivitet bliver fortsat kompenseret krone-for-krone. Og det vil være en markant begunstigelse af uddannelsesområdet, når regeringen fra 2022 fastholder 2 procents besparelsen, men med tilbageføring af pengene til sektoren, efter en prioritering”.

Jakob Mark borede i, hvor reelt ”ophøret” er, når opprioritering af erhvervsuddannelser skal finansieres af besparelser på gymnasierne?

Ministeren svarede udenom på ”ophøret”. Men medgav at de sparede penge skal omprioriteres på tværs indenfor de to ressortministerier (Uddannelsesministeriet med universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. Og Undervisningsministeriet med folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser, red.).

Jakob Mark (SF) konkluderede derefter, at det er misvisende at kalde det ”ophør”, når de enkelte områder ikke kan være sikre på, at besparelser føres tilbage til området igen.

Ordførere Mette Reissmann (S) og Radikales Lotte Rud (Rad.) var iklædt t-shirts med påskriften ”Uddannelse koster en bondegård – at spare på uddannelse koster et kongerige”. Venstre-ordfører Marcus Knuth udtrykte forargelse over den upassende påklædning i Folketinget: ”En populistisk t-shirt”. (SE SAMRÅD)

Der var en studenter-happening udenfor Folketinget før samrådet. Fagforeningen DM har igangsat en kampagnen under T-shirtens parole. Og der indsamles protest-underskrifter mod 2 procentsbesparelsen, som kræves stoppet allerede fra årsskiftet (SE HER).

Rød blok i Folketinget kræver stop for besparelsen fra 2019. Også uni-rektorerne har protesteret over regeringens forslag om fortsat besparelse til omprioritering: ”Uanset hvordan man forsøger at sælge det her forslag, er resultatet syv mere og mere magre år efterfulgt af fortsat økonomisk usikkerhed og strammere politisk styring”, har Rektorkollegiets formand Anders Bjarklev sagt (SE MAGISTERBLADET).