Samfundsvidenskab på SDU skal skære lønudgifterne med 42 mio. kr.

S. Juhl, Wikipedia

Fakultetet skal finde besparelser eller nye indtægter svarende til 42 millioner kroner for at skabe balance i 2021.

Af Claus Baggersgaard, cbl@dm.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet melder sig nu i rækken af enheder på universiteterne, der er havnet i en slem økonomisk kattepine, der truer med at føre til afskedigelser.

Ifølge budgettet som er godkendt af SDU´s bestyrelse skal lønudgifterne skæres fra ca. 308 mio. kr. i 2019 til 266 mio. kr. i 2021 for at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Fakultet forventer et underskud på 28 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

Hårdest ramt er Institut for Marketing & Management (IMM), der alene skal nedbringe lønudgifterne fra ca. 49 mio. kr. til 36 mio. kr., men tallene ændrer sig angiveligt hele tiden.

Karsten Boye Rasmussen, lektor ved IMM og Djøfs tillidsrepræsentant ved SDU Samfundsvidenskab, ser pessimistisk på muligheden for at undgå afskedigelser efter at være blevet præsenteret for de mørke økonomiske udsigter ved et informationsmøde på instituttet den 5. februar.

Opfordring: Søg væk

”Institutlederen opfordrede folk til at søge væk, mens tid er”, siger Karsten Boye Rasmussen.

Ifølge institutleder Jeanette Lemmergaards powerpoint-præsentation fra mødet er det en cocktail af de fortsatte 2 procents besparelser på uddannelse, dimensioneringen af uddannelser, lukningen af engelsksprogede uddannelser, udsigten til at takstforhøjelsen til samfundsvidenskab ikke bliver forlænget, og en faldende basisbevilling til forskning, som truer økonomien.

Ledelsen vil forsøge at nedbringe lønudgifterne ved naturlig afgang, ved at tilbyde senioraftaler og ved ikke at oprette nye stillinger. Man forsøger også at skaffe flere indtægter fra eksterne midler ved at udføre flere opgaver som indtægtsdækket virksomhed og ved at tilbyde efter- og videreuddannelseskurser.

”Beskeden på mødet lød, at tidsbegrænsede ansættelser som for eksempel adjunkt, postdoc, ph.d. eller videnskabelig assistent blot vil udløbe uden mulighed for at søge en ny stilling. Og de faste stillinger som lektor og professor vil ikke vil blive genbesat, når de forlades. Er den afgang ikke er tilstrækkelig, kommer der afskedigelser”, siger Karsten Boye Rasmussen.

Ledelsen har ingen kommentarer

Karsten Boye Rasmussen siger, at det bekymrer ham, at ledelsen angiveligt vil ændre arbejdstidsnormerne, altså den tid som de ansatte har til de forskellige opgaver som eksempelvis vejledning af studerende og undervisningsforberedelse.

”De fleste af os har allerede alt for mange timer. Vejledningstid er de seneste år skåret meget kraftigt ned. De tænkte tiltag vil gøre stedet yderligere mindre attraktivt for både studerende og ansatte”, siger han.

Nina Dietz Legind, konstitueret dekan på Samfundsvidenskab, og Jeanette Lemmergaards, institutleder på IMM er begge blevet interviewet om den økonomiske situation af Forskerforum, men begge har efterfølgende meddelt, at de ønsker at trække deres udtalelser tilbage.

Forskerforum har derefter forsøgt at få en kommentar fra rektor Henrik Dam, der  gennem sin pressemedarbejder svarer, at SDU’s ledelse heller ingen kommentarer har.

”Du skal rette din henvendelse til ledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet”, skriver pressemedarbejderen.