Sahl giver KU-bestyrelse mistillidserklæring

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udtrykker mistillid til KUs bestyrelse. Det er “mangelfuld opfølgning”, når bestyrelsen nøjes med at tage kritikken i Kammeradvokatens Penkowa-rapport til efterretning, fortæller pressemeddelelse fra ministeren:

”Jeg er ikke enig i bestyrelsens vurdering. Jeg mener, der undervejs i sagens forløb er sket en række fejlskøn, som en ansvarlig bestyrelse må forholde sig til. Jeg efterlades med indtrykket af en mangelfuld opfølgning, hvilket giver mig anledning til at rette en meget alvorlig kritik mod KU’s bestyrelses håndtering af sagen”, lyder videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsens reaktion. ”For at følge op på dette vil jeg derfor indføre skærpet tilsyn med KU, indtil forholdene er bragt i orden. Jeg vil gå i tæt dialog med bestyrelsesformanden om hvordan bestyrelsen agter at genskabe tilliden til KU. Jeg vil vurdere om jeg som tilsynsmyndighed finder anledning til yderligere kritiske forhold m.m.” (pressemeddelelse her).

Ministerens reaktion sker overfor en KU-bestyrelse, som fem timer før havde handlet “i fuld enighed”. Det fremgår indirekte af pressemeddelelsen, at ministerens ville have fyret KUs bestyrelse, hvis hun kunne, men Sahl fortæller, at det var der ikke lovgrundlag for, for fyring kræver ”egentlige lovbrud eller at selve videreførelsen af KU er i fare”. Penkowa-sagen bliver hermed politisk. Det ligner en alvorlig mistillidserklæring til KUs bestyrelse og til uni-bestyrelsernes selvstyre, når ministeren underkender KU-bestyrelsens håndtering af sagen?

  ”Jeg er uenig med ministeren om håndteringen af sagen, men tager meldingen til efterretning”, siger KU-bestyrelens næstformand Claus Bræstrup. ”Men jeg fortolker det ikke som en underkendelse. Der har været en dårlig sag, som ministeren mener, at bestyrelsen kunne have håndteret bedre. Og det følger ministeren op på. Hun skal føre tilsyn på skatteydernes vegne. Jeg ser med fortrøstning frem til tilsynet og vil blive meget overrasket, hvis der dukker noget nyt op”.

 På spørgsmålet om ministerens forestiller sig, at sagen skulle koste rektor Hemmingsen jobbet, svarer næstformanden: “Det kan jeg ikke forestille mig. Men hun har ikke fortalt os, hvad vi har gjort galt. Men det kommer vel frem i tilsynet”.

Når FORSKERforum spørger formanden for uni-rektorerne, om det er en krigserklæring over for de uafhængige bestyrelser, lyder svaret: ”Jeg er forundret over at ministeren vil lave skærpet tilsyn. Jeg ved ikke, hvad der ligger bag, så det er for tidligt at kalde det en krigserklæring”, siger Jens Oddershede. ”Jeg er overrasket over ministerens skærpede tilsyn i lyset af, at Kammeradvokaten har frikendt KU for ’retlige fejl’. Men jeg vil ikke kommentere det skærpede tilsyn, før vi har studeret rapporten nærmere”.