Særbevilling: Favoriserer Esben Lunde religiøs darling?

2.UDGAVE. På trods af hårdhændet grønthøster på uddannelse og forskning har uddannelsesminister og teolog Esben Lunde Larsen alligevel fundet 5 mio. på årets finanslov til fejring af et reformationsjubilæum. Men det har præg af at favorisere religiøse favoritter. Og det er en politisk øremærkning af et projekt, uden passende armslængde mellem politik og et særprojekt, lyder kritikken fra Enhedslistens ordfører Eva Flyvholm (se INFORMATION 12.10).

Jubilæet i 2017 ”har til formål at skabe forståelse for Reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed” (FL §19.41.12.10). Præsidiet bag projektet består af formanden, eks-SDU-rektor Jens Oddershede samt 11 personligt udpegede medlemmer fra universitets-, museums- og kulturverdenen samt fra folkekirken. Sekretariatet er forankret under Kirkeministeriets departementschef (se REFORMATIONSJUBILÆET)

Bevillingen til fejringen er en kovending i forhold til den fhv. SR-regering, som afviste at øremærke penge til forskning i reformationen med den begrundelse, at ”der burde være penge nok i systemet til at prioritere reformationen”, hvis uni’er eller forskningsråd mente, der var behov for særlige initiativer. Som kirkeminister bevilgede Marianne Jelved (Rad.) dog i 2014 en flerårig rammebevilling ”til finansiering af kirkelige aktiviteter i forbindelse med jubilæet”. Og hun mener i dag ikke, at der er noget lyssky i Esben Lundes særbevilling: ”Reformationsjubilæet er delt i to spor, dels et kirkeligt og dels et samfundsspor, og det er efter min opfattelse helt i orden, når Uddannelsesministeren nu yder en særbevilling til samfundssporet”.

Esben Lunde har tidligere været under mistanke for at begunstige darlings. Sidste år blev han beskyldt for nepotisme og for at være inhabil, da han var med til at bevilge Grundtvigcentret en særbevilling på 10 mio. (fra forskningsreserven 2015 ud over centrets grundbevilling på 9,9 mio. jf. FL §19.17.04.50). Han gav dermed penge til det center, som han angiveligt selv var ansat på. Esben Lunde fortiede imidlertid sin relation til centret og dermed mulig inhabilitet.(Man er inhabil i offentlige anliggender, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interessen i en sags udfald eller har en særlig relation til en sagspart).

Esben Lunde tog sin ph.d.-grad på KU-teologi i 2012, men det fremgik herefter af hans CV, at han blev tilknyttet Grundtvigcentret som ”post.doc. ved Aarhus Universitet”. Centerets navneliste fortalte, at han var en af 19 ansatte: ”Lunde Larsen, Esben, post.doc. (orlov)” – så der kunne sås tvivl om hans uhildethed i sager angående centeret.

Som kuriosum kan tilføjes, at da FORSKERforum borede i ansættelsen, blev det afsløret, at Esben Lunde pyntede sig med falske fjer i CV’et: Der var nemlig ikke et konkret ansættelsesforhold. Han var “ulønnet og selvfinansieret post.doc.”, forklarede centerlederen. Som ikke kunne forklare, hvordan Esben Lunde ansættelsesretsligt kunne være ”ansat”, når han var uden kontrakt og løn? (SE artikel ’Inhabil …’ FORSKERforum 12.14).

Siden blev post.doc.-oplysningen slettet fra Esben Lundes CV. Og siden afsløringen af fusket i CV’et har han nægtet at lade sig interviewe af FORSKERforum…