S-forslag: Løn-dumping på bachelorer?

”Kære politikere – giv os flere hænder”, lød opfordringen fra arbejdsgiverne på gårsdagens årsmøde i Dansk Industri. Og partiformand Mette Frederiksen (S) rakte dem en hånd i sin tale: Hun vil udvide arbejdsstyrken ved, at det skal give merit på udvalgte studier (fx dataloger og ingeniører), at de studerende efter bacheloreksamen kan tage arbejde hos et firma, der har svært ved at finde personale. Og bachelorerne skal så belønnes med studie-merit, så de ”kan afkorte tiden på skolebænken, når de efterfølgende skal tage en kandidatuddannelse”.

Forslaget mødes med skepsis hos Rektorkollegiets formand, fordi den slags meritoptjening ikke afkorter studier: “At du er ude i en virksomhed, betyder altså ikke, at du kommer lettere omkring studiet. Man slipper ikke for at lære nogle af de ting, som er nødvendige. Ellers begynder vi jo at sige, at så er der ingen grund til at give folk en kandidatuddannelse…”, svarede Anders Bjarklev  (BØRSEN d.d.)

Partiformandens forslag er kontroversielt på flere måder. Uddannelsespolitisk berører forslaget indirekte struktur-debatten om bachelortrinnet skal være en slags afstigningstrin, hvor studerende kun får ret til at tage en 3-årige ba-uddannelse, for derefter evt. at gå i arbejde – og hvor ikke alle derefter får retskrav på at fortsætte på kandidaten. Det såkaldte Kvalitetsudvalg / Søndergaard-udvalget (2015) forslog dette.

Men forslaget blev blandt andet tiet ihjel, fordi der pt. ikke er noget ba-arbejdsmarked, idet arbejdsgiverne foretrækker en fuld akademikere med en kandidatgrad. Hvis S-partiformandens forslag derfor realiseres, risikeres der løn-dumping med pres på andre faggrupper. Der er nemlig ingen overenskomst er på det private arbejdsmarked, så løn og rettigheder for disse akademiske bachelorer er helt uklare.

I dag sker der løndumping på det offentlige arbejdsmarked, idet nogle bachelorer har studiejobs i staten til studentertaksten 90-125 kr. og den løn kunne private arbejdsgivere jo fristes til at tage afsæt i. Alternativt kunne der tages afsæt i overenskomsterne for professionsba’ere ( FTF-takster), hvorved de ikke anerkendes som akademikere. Arbejdsgivere – der gerne vil have billig arbejdskraft – vil prøve at undgå, at de akademiske ba’ere indrangeres på laveste AC-starttrin, for så kan de lige så godt tage en fuld kandidat, som alt andet lige er bedre kvalificeret.

FORSKERforum har spurgt S’ ’social dumping’-ordfører om ikke forslaget åbner op for løndumping med konsekvens for både de akademiske bachelorer og for (mellemuddannede) på arbejdspladsen?

“Mette Frederiksens forslag åbner ikke for social dumping. Bachelorerne der skal ud og arbejde i brancher, som mangler arbejdskraft, skal selvfølgelig ikke aflønnes med polske lønninger. Jeg vil opfordre både fagforeninger og virksomheder til at sikre ordnede forhold og rimelige lønninger for alle – også de forhåbentlig mange bachelorer der med vores forslag kan få mere erfaring fra arbejdslivet inden de færdiggør deres kandidat”, svarer Matthias Tesfaye (pr.email).