Rundspørge: Hver 13. presset eller manipuleret

De fleste forskere oplever, at deres forskning ikke er politisk ømtålelig og konfliktfyldt. Men der er alligevel en del, som oplever deres forskning udsat for politisering:

– Hver 13. forsker, der har lavet myndighedsbetjening for ministerier eller styrelser oplever, at myndigheden har ændret i deres endelig rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentlige rapportering.

– Hver 13. forsker har oplevet af blive udsat for pres fra en politisk aktør, når det handlede om et politisk ømtåleligt emne.

– Og hver 8. har oplevet, at deres opgave-beskrivelser har været politiserede, idet de er formuleret, så det kun var muligt at nå frem til politisk opportune resultater (”bestillingsforskning”).

Det fortæller en rundspørge, som POLITIKEN har gennemført blandt 1200 professorer, lektorer og andet videnskabeligt personale, der har lavet myndighedsbetjening. (POLITIKEN spurgte ca. 19.000 forskere på uni’er og i sektorforskningen. Der indkom 5.000 besvarelser, og de 1200 havde relation til myndighedsbetjening).

Rundspørgen er gennemført samtidig med, at BERLINGSKE har afsløret, hvordan lederne for AUs miljøforskning forhandlede med Miljøministeriet om en bestemt leverance, og hvordan lederne holdt et søndagsmøde med de menige forskere, som blev mindet om, at deres leverance også handlede om fremtidige bevillinger fra ministeriet. POLITIKEN har dog ikke spurgt Aarhus-forskerne om deres svar på de fem stillede spørgsmål og de har heller ikke bedt om AU-rektor Brian Bech-Nielsens kommentar til rundspørgen.

Uni-minister Søren Pind henviser til, at de lovgivningsmæssige rammer for at sikre forskningsfriheden er på plads, og ledelserne skal være opmærksomme på dette. Og så henviser han til den etiske fordring til den enkelte forsker om at ”opbyde det mod, det fordrer” om at stå frem, hvis forskeren oplever, at forskningsfriheden undermineres (SE POLITIKEN-rundspørge).

Mens Pind taler om ansvaret for den enkelte forsker, så taler Uni-lovens om ledelsens ansvar for at beskytte forskningen og den enkelte forskers frihedsgrader: §2. stk. 2. Universitetet har forskningsfrihed. Universitetet skal værne om universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken.