RUC-besparelse: Væk med 80 stillinger

For tredje gang på godt et år melder RUC nu sparerunde ud, og da potentialet for frivillige fratrædelser er opbrugt i de tidligere runder, kan det ramme hårdt i form af masse-fyringer. Der skal spares 110 mio. inden 2019, og det betyder, at 80 stillinger nedlægges – 50 administrative og 30 vip- stillinger.

Det er hovedtemaet for onsdagens bestyrelsesmøde under dagsordenens pkt. 4. “Godkendelse af universitetsledelsens forslag til en 4-års genopretningsplan”. Her skal drøftes og vedtages spareplan, tidsplan ligesom der formentlig også tages hul på en generel debat om andre spare-temaer.

Nedskæringerne skyldes regeringens generelle nedskæringer og svigtende STÅ-indtægter fra de studerende. Som beslutningsgrundlag har RUC-ledelsen et rationaliseringskatalog fra konsulentfirmaet Struensee & Co. Hovedfokus for bestyrelsen er i den nuværende fase på to aspekter:

For det første peger Struensee på, at administrationen bør effektiviseres. Husstrukturen er fx dyr og meget decentral, og der mangler fælles standarder, ligesom der udføres dobbeltarbejde mellem enhederne, siger Struensee-kataloget, der foreslår besparelser ved at ”klargøre administrationens formål og rammer, ved at optimere arbejdsgange og ved at strømline organisering og snitflader”, fx igennem en partnerskabsmodel kombineret med en central støttefunktion.

Det andet spareobjekt handler om, at RUCs bygningsmasse har alt for lav belægningsgrad, så ved at flytte sammen kan der spares hele 34 mio. kr. i betaling til Bygningsstyrelsens SEA-ordning. Det bliver mærkbart for de studerende, der hidtil har haft god plads til projektarbejdet i hus-strukturen.

Struensee-kataloget er en enestående analyse, for kataloget dissekerer RUCs økonomi ned i detaljer, hvor der angives potentielle rationaliseringer og sparemuligheder ud fra rent økonomiske præmisser. Katalogets teknokratisk-økonomiske tilgang kan blive inspirationskilde for andre uni-ledelser herhjemme. (SE STRUENSEE-KATALOGET HER)

Kataloget afslører – og det bliver næste fase for RUCs ledelse – at RUC i dansk sammenhæng har de højeste enhedsomkostninger pr. bestået studerende (STÅ) isoleret set på hum’, samf’ og teknik. Og der er meget varierende og uholdbare normer mellem institutterne hvad angår holdstørrelse, antal undervisningstimer, typer af undervisere, forberedelsestid mm,

Kataloget indeholder nogle drastiske forslag til besparelser, idet der er teknokratiske modeller til at ”identificere bæredygtige fag”, der lægger op til forudsigelig og livlig intern debat på RUC om sammenlægning eller lukning af fag samt om, hvordan der kan ske en harmonisering af standarder og normer mellem institutterne m.m.