Ros til danske studerende

– og det danske system, som giver kritiske og selvstændige studerende, mener erfaren censor og censorformand

Normalt hører vi kun negativ kritik af danske studerendes kvalitet, så her er der noget positivt:

”Ingen tvivl om, at der er problemer i uddannelses-strukturen, og at der er særlige udfordringer i fremtiden, hvis der fortsat uddannes for mange på fagområder, hvor der ikke er udsigt til jobs. Men når det så er sagt, så siger min erfaring mig, at danske samfunds­videnskabelige studerende faktisk er dygtige og selvstændige sammenlignet med udenlandske. De danske studerendes styrke er, at de kan analysere selvstændigt og kritisk. Der må altså være noget, det danske system gør godt. Det skal vi passe på ikke at ødelægge …”, siger eks-forskningsleder Jens Erik Steenstrup, der udtaler sig med mange års erfaring som censor og censorformand i bagagen.

Stor spredning i kvalitet

Han oplever, at optaget har været rigtig stort og stigende det seneste tiår. Og problemet er blevet – som også Uddannelsestjekudvalget peger på – at der på nogle masse-studier også er lukket for mange ind:

”Spredningen i kvalitet bliver meget stor i studentermassen. Eliten er meget dygtig, den gennemsnitlige studerende er god, men i bunden er der nogle, som har svært ved at studere, og som også får svært ved at udfylde et akademisk job, hvis de endelig kommer igennem uddannelsen. Og – når du nu presser mig til at sætte tal på – så er det vel hver tiende studerende, som der er problemer med,” vurderer han.

Det danske uddannelsessystem er som humlebien, som trods dårlige odds kan flyve, siger han: ”Vi hører folkeskolekritik i PISA-rapporter om, at eleverne ikke lærer nok faktuelt. Men til gengæld overser PISA, at faglighed er mange-facetteret. Jeg oplever, at de studerende kommer fra folkeskole/gymnasier, hvor de er optrænet i en sund nysgerrighed og vidensøgning. Så kan det godt være, at de mangler fakta-viden, men til gengæld har de på andre områder store fortrin.”

Men Steenstrups positive vurdering slipper dog ikke for skarp modsigelse. NBI-lektor Steen Laugesen Hansen er meget kritisk overfor kvaliteten af sine naturvidenskabelige studerende: ”Nogle af dem mangler i katastrofal grad konkret og elementær basisviden, og jeg kan ikke forstå logikken i, at disse uvidende, dumme og dovne skal evaluere min undervisning …”

Se s. 6-7 i det trykte blad: Dygtige eller dumme studerende?