Rapport til 7.7 mio. fortsat hemmeligtstemplet

7.773.402,00 ekskl. moms. Det var prisen, som ministeriet har betalt for den såkaldte ”Taxameter-rapport” fra konsulentfirmaet Deloitte. Men uni-minister Esben Lunde Larsen vil ikke lade offentligheden se den. Med dygtig spin er det lykkedes ham og hans ministerium at sprede den opfattelse, at der slet ikke findes en hovedrapport, men kun et allerede frigivet høringsudkast ”Omkostningsanalyse”.  (se PRESSEMEDDELELSE 2.okt).

Men det er bare selektiv pixiudgave af Deloitte-rapporteringen. Ministerens spin har dog forvirret så meget, at dagbladet POLITIKEN hoppede på vildsporet om, at den fulde rapport er frigivet sammen med ministerens bekendtgørelse af, at taxameter-systemet skal skrottes. Også Ombudsmanden er forvirret om hovedrapportens eksistens: Han har – som svar på FORSKERforums klage over hemmeligholdelsen – spurgt Ministeriet, ”hvorvidt der foreligger en anden og eventuelt mere omfattende analyserapport fra Deloitte end det analyseudkast, som ministeriet sendte …” (Ombudsmanden 26.okt.).

Tilmed rektorerne er forvirrede over, om der faktisk findes en hovedrapport: ”Lige nu forholder vi os til det offentliggjorte materiale i ’Omkostningsanalysen’. Men det er klart, at vi er interesseret i at se en mere fyldestgørende rapport, hvis denne er udarbejdet, men det er vi ikke bekendt med”, svarer rektortalsmand Anders Bjarklev.

Men hovedrapporten findes, for FORSKERforum har fået afslag på at få udleveret den: ”Ministeriet kan … ikke imødekomme din ansøgning om aktindsigt” (afslag 9.oktober). Og hemmeligholdelsen undrer SF’eren Jacob Mark, der nu har bedt Ministeren oplyse, om det er korrekt fremstillet af FORSKERforum, a) at Ministeren kun har offentliggjort en selektiv, redigeret udgave af Deloitte-rapporten og b) at Ministeren nægter at frigive den fulde udgave – c) og hvorfor hemmeligstempling?  (Se FOLKETINGSSPØRGSMÅL 24-26).

Uni-ministeren har ikke begrundet, hvorfor han vil skrotte taxameter-systemet, og den frigivne pixi-rapportering analyserer ikke det problem. Men det hørte med til Deloittes 7.7 mio. at analysere taxametersystemet, så det må være med i den hemmeligholdte hovedrapport.

Ministerens manglende begrundelser for at skrotte taxametersystemet er mistænkelig, mener en anonym rektor: ”Ministeren lægger et spor ud, som gør taxametersystemet og ikke underfinansiering af sektoren til hovedproblemet. Taxametersystemets objektivitet opvejer svaghederne. Nu åbnes der op for at indføre et nyt styringsredskab med meget vilkårlige kriterier. For hvad er ’kvalitet’ og ’erhvervsrelevans’? Hvem skal fastlægge det? Politikerne? Erhvervslivet? Andre? Og skal det løbende forhandles og revideres?”

En nærmere beskrivelse findes i det FORSKERforum, som udkommer senere på ugen.