Professorfyring: Over 800 protest-underskrifter

“Undertegnede opfordrer hermed videnskabelige kolleger til at protestere mod Københavns Universitets fyring af en højtrespekteret kollega…”. Sådan indledes en underskriftsindsamling – petition – som cirkulerer til støtte for geofysik-professor Hans Thybo.

Initiativtagerne er kendte professoransigter i det akademiske miljø, Frans Gregersen, Lene Koch, Niels Kærgaard, Bente Klarlund Pedersen, Ditlev Tamm og Ole Wæver.

Fyringen har tiltrukket sig stor opmærksomhed – bl.a. fra NATURE – og protestskrivelsen er på få dage signeret af flere end 800, herunder mange af Thybos internationale kolleger og såmænd også fra de medarbejdervalgte medlemmer af KUs bestyrelse, professorerne Anja Andersen og Eske Willerslev.

Protestskrivelsen klager over, at de to konkrete begrundelse for fyringen er yderst tynde. Thybo har angiveligt (illoyalt over for ledelsen) tilskyndet en udenlandsk ph.d.-studerende til at udfylde et spørgeskema om arbejdsmiljøet på sit institut. Og så har han angiveligt brugt sin private e-mail til job-relaterede forhold.

Protesten siger, at der ikke bare er tale om en usaglig afskedigelse, men at sagens dybere implikationer er, at den truer den akademiske frihed, “behovet for den kreative tænkning uanset hvad institutionens ledelse mener”. Hvis ikke fyringen trækkes tilbage, vil det skabe utryghed i akademiske cirkler på KU og andre steder (SE PETITION).

Da de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har protesteret mod fyringen, var den sandsynligvis på KU-bestyrelsens møde i tirsdags under punktet ”FORTROLIGT”. FORSKERforum erfarer, at der pt. er forhandlinger mellem KUs personaleafdeling og DMs advokat, som mener at fyringen er usaglig og uberettiget.