Principielt: Hvad er faktuelt?

Pressenævnet skal nu tage stilling til, hvordan forskere og medier skal omgås ’alternative fakta’ og ’postfaktuelle data’.

Forskerforum havde 16. maj en hjemmeside-nyhed: “Kritik af publicistpris: Skadelig for videnskaben”, som skabte nogen turbulens.

Dels blev FORSKERforum i fagbladet JOURNALISTEN kritiseret for ikke at have spurgt den kritiserede part (WEEKENDAVISENs journalist Lone Frank) før artiklen blev publiceret. Det måtte FORSKERforum indrømme var en formel fejl.

Men dels førte nyheden også til, at eks-psykologiprofessor Helmuth Nyborg klagede til Pressenævnet over, at han var omtalt, uden at han var blevet forelagt de fremsatte ytringer til kommentar før trykning.

Og nævnets afgørelse kan blive ganske principiel, fordi den handler om, hvordan journalister og forskere må omgås ’alternative fakta’ og ’postfaktuelle data’.

Nyborg: Æreskrænkende og faktuelt forkert

Nyborg klager over, at han ikke blev forelagt de konkrete udtalelser fra psykologi-professor Jens Mammen, bl.a.:

At “Nyborg ikke kunne ikke fremlægge data på, at mænd er klogere end kvinder. Og i UVVU-sagen kunne han ikke fremlægge kilden til sine såkaldte FN-data, som altså var konstruerede.”

At Nyborg havde brugt en ”ghostforfatter”, der kom fra den rabiate Den Danske Forening.

Og at det var umuligt at identificere en central FN-kilde, og at artiklen var bygget på ”uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.

I sin klage henviste han til, at disse udsagn er ”skadelige, krænkende, faktuelt forkerte, og virker agtelsesforringende for undertegnede, uden at disse først blev efterprøvet ved forelæggelse for undertegnede, så jeg havde mulighed for at korrigere oplysningerne”.

FORSKERforum: Faktuelle oplysninger

FORSKERforum svarede, at de fremsatte ytringer er oplysninger af faktuel karakter, som medier ikke har pligt til at forelægge (jf. de presseetiske regler). Der henvises til, at Nyborg i de konkrete sager enten har nægtet at fremlægge data/har fremlagt ikke-verificerbare data/har fremlagt konstruerede data. Nyborg arbejder altså – for at bruge nutidig sprogbrug – med ”alternative fakta”, som er i strid med god videnskabelig praksis.

FORSKERforum anfører supplerende, at det er velkendt, at Helmuth Nyborg anser sig for frikendt for at have lavet videnskabelig fup, med henvisning til en afgørelse fra Vestre Landsret. Men Landsretten afgjorde blot, at UVVU ikke havde retsgrundlag til at dømme ham ”uredelig”.

Landsretten efterprøvede og tog dog ikke stilling til sagens substans, dvs. om Nyborg havde forbrudt sig mod god videnskabelig praksis, som UVVU dømte. Og det betyder, at Nyborg i den videnskabelige verden – bl.a. ud fra UVVU’s gennemgang ud fra almindelige videnskabelige normer – opfattes som en fupmager. Det er altså en faktuel oplysning, som FORSKERforum kan fremføre uden at forhandle formuleringer med Nyborg.

FORSKERforum bragte kritik af publicistpris

FORSKERforums nyhed handlede om, at Publicistklubben – en forening for journalister og andre mediefolk – har tildelt WEEKENDAVISENs videnskabs-journalist Lone Frank den store publicistpris og 20.000 kr for ”en mangeårig, fremragende indsats i overensstemmelse med klubbens formål om at værne om ytringsfrihed og medvirke til indsigt i den aktuelle medie- og samfundsudvikling”.

Men det faldt psykologiprofessor Jens Mammen for brystet, for Lone Frank har ukritisk bragt noget af Helmuth Nyborgs konstruerede data som baggrund for genetik-artikler:

”Ud fra Lone Franks artikler i Weekend-avisen tror folk, at kontroverserne om Nyborg handlede om faglige uenigheder og fejder mellem faglige ligemænd. I virkeligheden handlede det om, at Nyborg var en fusker. Han konstruerede data (om population og fertilitet), som passer til hans politiske synspunkter. Han kunne ikke fremlægge data på, at mænd er klogere end kvinder. Og i UVVU-sagen kunne han ikke fremlægge kilden til sine såkaldte FN-data, som altså var konstruerede. Og den mangel på videnskabelige standarder har Frank altså legitimeret i sin journalistik”.

Lone Frank brugte ’alternative fakta’

Og Franks problem er, at hun har brugt Nyborg i flere af sine forsidehistorier. Dels en, hvor hun problematiserede UVVU’s behandling af sager om uredelighed, hvor hun indirekte frikendte Nyborg for fusk. (29.11 2013). Og en tidligere, hvor hun brugte Nyborgs omdiskuterede ”data”, som UVVU senere dømte som konstruerede (22.7 2011).

Lone Frank har aldrig beklaget artiklen. Og WEEKENDAVISEN trak aldrig den problematiske forsidehistorie tilbage, selv om den byggede på ”alternative fakta”.

Da FORSKERforum publicerede kritikken af Lone Frank, blev hun tilbudt at kommentere denne i FORSKERforums trykte udgave. Men redaktonen har intet hørt fra hende. Og hun har i øvrigt heller ikke klaget til Pressenævnet.