PRESSENÆVNET om klima-strid: Pepke må kaldes ’klima-skeptiker’

Det lykkedes ikke DTU-rumforsker Jens Olaf Pepke Pedersen at bruge PRESSENÆVNETs til at lukke ned for FORSKERforums kritiske klima-journalistik. Pepke klagede for anden gang over, at FORSKERforum angav som en kendsgerning, at 97 procent af verdens klimaforskere er enige om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og han ville ikke karakteriseres som ”klima-skeptiker” og ”blandt de 3 procent”, fordi udtrykkene ”ikke har nogen anerkendt definition”.

Men PRESSENÆVNET afviser Pepkes klage, så FORSKERforum må gerne kalde Pepke for  ”klima-skeptiker”, fordi det klart fremgår som FORSKERforums vurdering, og fordi Pepke ikke har kunnet bestride, at han faktisk tilhører dette mindretal af klimaforskere – underforstået, at karakteristikken altså har karakter af noget faktuelt (SE PRESSENÆVNETS AFGØRELSE).

FORSKERforum forsvar mod Pepkes klage lød, at ”klima-skepsis” er en anerkendt terminologi, især efter klima-topmødet i København 2009 (hvor bl.a. finansminister Thor Pedersen erklærede sig som skeptiker). Andre medier (fx BERLINGSKE) har da også interviewet Pepke som repræsentant for ”klima-skeptikerne”, uden at han klagede til PRESSENÆVNET.

Og at Pepke kalder 97procents konsensus’en for “en misforståelse”, afviste FORSKERforum med, at det bygger på internationalt anerkendt forskning (fx bruger avisen GUARDIAN vignetten ”De 97 procent”). Endelig markerede FORSKERforum, at Pepkes klager er udtryk for, at han vil have sine synspunkter præsenteret som ”normalvidenskab”, selv om de er stærkt afvigende. At undlade at varedeklarere Pepkes position over for læserne vil være forvridning i en tid med fake news, post-faktualitet, mis-information, des-information m.m.

Sagens forløb: Nævnets afgørelse afslutter klagesagen, som startede med Pepkes klage over FORSKERforums omtale af en forsideartikel i Kristeligt Dagblad. Pepke fik medhold i, at FORSKERforum skulle have forelagt klimaforsker Katherine Richardsons Pepke-karakteristik som ”fysiker og med snæver fagekspertise i solen”  for Pepke selv til kommentar (SE FORSKERforum 308 s.18).

Men Pepke fik afvist sin klage over, at FORSKERforum kaldte ham for “klimaskeptiker”, og det førte så til anke / klage nr. to.

Parallelt kørte Pepke så en vendetta mod FORSKERforum. ALTINGET trykte – på trods af, at ALTINGET ikke laver journalistik om klimasagen – to Pepke-angreb på FORSKERforum, hvoraf det seneste var usædvanlig aggressivt, bl.a. med person-intimiderende omtale af FORSKERforums redaktionsleder (SE PEPKES KOMMENTAR 2).

Samtidig fik Pepke også trykt en artikel i WEEKENDAVISEN, der – uden at nævne vendettaen mod FORSKERforum – såede tvivl om 97 procents konsensus’en blandt klimaforskerne: ”Det bliver sjældent uddybet, hvordan man er nået frem til de 97 pct.s konsensus” (WEEKENDAVISENS videnskabstillæg Ideer 26.4). Pepke angreb en verdenskendt amerikansk gruppe, der forsker i videnskabs-kommunikation.

I det nye nummer af FORSKERforum trykkes en bidsk replik fra den angrebne forskergruppe. John Cook kalder Pepkes tilgang og fremstilling for mis-information: Pepke tilhører politiske grupperinger, der forsøger at sprede usikkerhed om fakta om klimaets tilstand. Cook antyder, at Pepke måske ikke er ”klima-skeptiker”, men måske ligefrem ”klima-benægter”: ”Benægterne er kendetegnet ved at de ignorerer videnskabssamfundets samlede resultater, og de bruger ’falske eksperter’ til at så tvivl om konsensus’en…” (SE Pepke kontra John Cook)