Piratuddannelse…

Esben Lundes meritter stammer fra i et smuthul: Bibelinstituttets norske diplomagent

At Esben Lunde Larsen har hentet sine bachelor-meritter via et privat, højreligiøst uddannelsessted – og ikke på et dansk akkrediteret – genopliver et lurende systemproblem. Han har fået sine meritter via en dansk piratuddannelse på teologiområdet.

Det handler om, at Menighedsfakultetet og Bibelinstituttet ikke er akkrediteret i Danmark. De kan ikke udstede bachelor-beviser til sine studerende. Det har man omgået ved at bruge en norsk diplom-agent.

Det er en varm kartoffel i uddannelsessystemet, som universiteternes teologi-studierne i Aarhus og København har behandlet pragmatisk i korridoren. Konflikten udspringer af EU-regler om, at der skal åbnes for private uddannelser og det har givet plads til uautoriserede aktører.

Teologiske tvister om legalitet

Men i Danmark ligger der også en teologisk tvist bag. De to danske piratuddannelser udspringer af Indre Mission. Her undervises konfessionelt og fundamentalistisk (”biblen er skrevet af Gud med ført hånd for evangelisten Johannes”), og man vil ikke anerkende kritiske bibelstudier som på de teologiske fakulteter. Derfor kalder man sine privatuddannelser for ”et supplement til” de statsligt akkrediterede uddannelser.

Man har været i åbenlys konflikt med den danske folkekirke, fx med daværende kirkeminister Birte Rønn Hornbeck, som ikke kunne acceptere privatuddannelsernes afvisning af på kvindelige præster.

Men de privatstuderende har haft et problem, nemlig at de gerne vil have legaliserede ba-meritter for at kunne komme ind på universiteternes kandidat-uddannelser.

Menighedsfakultetet hentede denne legalitetet hos University of Wales, som er et virtuelt universitet, der dog mistede sin engelske akkreditering i 2011 efter en række kritiske BBC-udsendelser og efter at den statslige QAA-kontrol groft sagt konstaterede, at det var en ”diploma-mill” uden kvalitetskontrol af udenlandske studerende. Menighedsfakultetet flyttede derefter sine ba-stemplinger til Sydafrika.

Det danske Akkkrediteringsinstituts formand Søren Barlebo lovede at tage problemet op i 2016, men han er siden afgået. (Se ”Fupakkreditering ophører i 2016”, FORSKERforum sept. 2011).

SU-styrelsen modsiger Esben Lunde

Bibelinstituttet har haft andre ”samarbejdspartnere” for at få legaliseret sine privat-­uddannelser. Her har man søgt til det norske ”Fjellhaug International University College” og til MHS, ”Misjonshøgskolen i Stavanger ”, som i 2008 blev akkrediteret af de norske myndigheder. Og det er herfra, at Esben Lunde hævder han har fået sin uddannelse, og ikke fra Bibelinstituttets lærere.

Men de danske SU-myndigheder er faktisk meget uenige i med den nuværende uddannelsesministers udlægning. SU-styrelsen mener groft sagt, at den norske finte via MSH er en skin-konstruktion. Styrelsen har afvist, at danske studerende på Bibelinstituttet / Misjonshøgskolen kunne få SU, dels fordi uddannelsen var norsk akkrediteret og delvis administreret fra Norge. Dels fordi Bibelinstituttets og Misjonshøgskolens hjemmesider viste så stort sammenfald, der var lokalesammenfald samt ”et betydeligt omfang af ledelses- og personalesammenfald” mellem dem. Hermed var de danske krav om klar adskillelse af faglighed og religiøsitet ikke er overholdt. Og fordi der ikke er brug for Bibelinstituttets uddannelser med offentlig støtte, fordi universiteternes teologi-uddannelser opfylder de eksisterende teologiske behov (SU-styrelsen 2013).