Pinds nytår-statement: Uddannelses-kvalitet kan og skal måles

Regeringen ville have kvalitet, relevans og regionalitet ind i en ny bevillingsmodel, og skiftende uni-ministres embedsmænd prøvede i mere end et år at finde kriterier til at måle kvalitet. Lige før jul endte det så i et stort forkronet forlig i Folketinget, hvor man var enige om, at 1,25 pct. skal fordeles efter ”kvalitet”, målt på studenter-bedømmelser af studier.

Nogle uddannelseseksperter er skeptiske overfor om studenter-tilfredshed kan måle kvalitet, men det er uni-minister Søren Pind ikke, lød hans nytårs-statement (SE BERLINGSKE 27. 12).

Søren Pind er uenig i, at kvalitet er noget subjektivt, som ikke kan måles: International uddannelsesforskning fortæller ”at man faktisk godt kan sige noget om, hvilke måder at studere på og hvilke uddannelsesmiljøer der gør, at de studerende lærer mest” Forskningen har også vist, hvordan man kan spørge de studerende på en ordentlig måde, som giver fornuftige svar”. Der måles nemlig på en bred palette af indikatorer.

Målet er angiveligt “høj læring hos de studerende og som fremmer ånd, viden og kritisk sans”. Danske og udenlandske eksperter skal inddrages for at finde metoder og indikatorer.

Og det ser faktisk ud som om ministerens Gersing-udvalg – ”Udvalget til bedre universitetsuddannelser” – allerede er i gang med at indkredse målekriterier. Gersing-udvalget udsender en lind strøm af nyheder om stort og småt (SE GERSING-NYHEDER).  Udvalget er i gang med en høringsrunde, hvor man spørger håndplukkede eksperter eller interessenter om, hvordan kvaliteten i uddannelserne kan forbedres – og indirekte involverer det en debat om, hvad der er bedre kvalitet, samt om hvordan det måles.

Uni-ministeren har således ved årsskiftet flere projekter i gang, fx 1) implementering af bevillingsmodellen (herunder målekriterier for ’kvalitet’), 2) Gersing-udvalget om bedre uddannelser samt 3) Sørens Pinds mærkesag om ”mere dannelse”. Men de har hver deres eget liv, for de er ikke formelt relateret til hinanden.

Udvalget – opkaldt efter formanden Agnete Gersing – skal nemlig kun komme med forslag til, hvordan ”kvaliteten af uddannelsernes kvalitet kan styrkes”, og “hvordan de studerende opnår kvalifikationer, som er relevante for et arbejdsmarked i hastig teknologisk forandring” (SE GERSINGS KOMMISSORIUM). Udvalgets nyhedsfokus indikerer imidlertid, at der kan være en indirekte plan om at komme med bidrag til, hvordan kvalitet i uddannelserne kan måles (fx via aftager- eller studenter-evalueringer).

Men det er uvist, om og hvordan ambitionen om “mere dannelse” i studierne skal indgå i Gersing-udvalgets arbejde…