Pepke fortsætter angreb på FORSKERforum

FORSKERforum fik påtale fra PRESSENÆVNET, fordi FORSKERforum ikke forelagde klimaforsker Katherine Richardssons karakteristik af DTU-lektor Jens Olaf Pepke Pedersen, som en der udtaler sig om klima ud fra ”snæver fagekspertise”.

Men PRESSENÆVNET mente ikke, at det var kritisabelt, at FORSKERforum karakteriserede Pepke som ”klimaskeptiker”.

Det er Pepke tilsyneladende utilfreds med. I et vredt indlæg i ALTINGET fortalte han (3. april), at der har været flere klager til PRESENÆVNET over FORSKERforum, bl.a. den fra ham selv, Helmuth Nyborg og en AU-institutleder (om fyringen af en kritisk vindforsker). Pepke har tilmed indsendt to nye klager til PRESSENÆVNET.

Og så appellerer han til Djøfs og DMs ledelser om at gribe ind over for FORSKERforum: Hvor er jeres journalistiske etik?

Pepkes nye klage: ’De 97 pct. er en misforståelse

Pepke har indsendt en ny klage, nu over FORSKERforums omtale af sagen i Pressenævnet (FORSKERforum 312, marts). Han vil igen ikke benævnes ”klimaskeptiker” eller som tilhørende ”de tre pct. klimaskeptikere”, der ikke mener at den globale opvarmning er menneskeskabt.

FORSKERforum så ikke så noget problem i at karakterisere Pepke som ”klimaskeptiker”, fordi PRESSENÆVNET ikke påtalte dette (idet Pepke over for Pressenævnet ikke bestred, at hans forskningsresultater tilhører et mindretal af klimaforskere). Men Pepke mener ikke, at det giver ret til at kalde ham ”klimaskeptiker”, fordi ”klimaskeptiker ikke nogen anerkendt definition”.

FORSKERforum brugte betegnelsen, fordi anerkendt forskning i klima-kommunikation (fra bl.a. John Cook m.fl.) har fastslået, at der blandt 90-100 pct. klimaforskere er konsensus om, at mennesket forårsager global forskning, med studier der konvergerer med en konsensus på 97 pct. (Og det anerkendte engelske dagblad GUARDIAN opererer således med en fast rubrik: ”The 97 percent”.

Men Pepke vil ikke anerkende den forskning og begrebet: ”John Cook og medarbejdere er ikke uvildige iagttagere til klimadebatten, men har tværtimod aktivt bidraget til den misforståelse, der eksisterer omkring den såkaldte 97 pct’s konsensus”, eftersom Pepkes gennemgang af 97/3 -analysen ”viser, at der blot er konsensus om, at mennesket i et eller andet omfang bidrager til opvarmningen” (Pepke til PRESSENÆVNET).

FORSKERforum: Mistænkeliggørelse

FORSKERforums redaktører (formændene for forskermedlemmer i DM og Djøf) besvarede Pepkes udfald i ALTINGET. De respekterer PRESSENÆVNETS påtale om, at Pepke skulle have været hørt. Men klagerne indgår i en bitter klimadebat:

”FORSKERforum oplever, at Pepke gennem klager til Pressenævnet og mistænkeliggørelse i Altinget forsøger at fremtvinge en normalisering af den klimaskeptiske position. Beviser for menneskeskabte klimakonsekvenser er anerkendt af FN i IPCC, COP21, 22, 23, underskrevet af danske ministre og støttes af 97 procent af forskerne.

Alligevel forsøger de tre procent konstant at påvirke pressen med ønsker om at ‘høre den anden side’, og dermed give indtryk af at videnskaben står delt” (ALTINGET 12. april).

Og fra USA lyder kommentaren (pr. email) fra John Cook: ”FORSKERforums fejde med mr. Pedersen forekommer helt bekendt – ‘klimaskeptikere’ er meget nøjeregnende med ikke at blive karakteriseret sådan …” .