Overlevelsesguide for institutledere

Her er noget af det, jeg vil anbefale institutledere at gøre – og det er ikke, hvad jeg selv rent faktisk gjorde, fortæller engelske MARK HARRISON

  • Opsøg talentet. Din fornemste opgave består i at lokke de bedste i verden til dit institut og derefter forsøge at ansætte dem. Bruger du mindre end halvdelen af din tid på det, kan det være, du prioriterer forkert. Dit institut står og falder med de mennesker, du og dine forgængere har ansat. De kommer til at præge instituttet meget mere end noget som helst andet, du foretager dig.
  • Påtag dig ansvaret for andres fiaskoer, ikke for deres succeser. Nogle af dine medarbejdere mangler måske selvtillid med hensyn til egne lederevner og administrative kompetencer. De forventer at falde igennem og vil derfor forsøge at dække sig ind og på forhånd opstille årsager til deres manglende succes. Men har de vished om, at du tager skraldet, når det går galt, vil de flytte fokus fra forsikringsbestræbelserne over på deres kerneopgaver: De bliver mere produktive, og sandsynligheden for, at de opnår succes, stiger tilsvarende. Det er en af hemmelighederne bag at opbygge et team.
  • Giv indtryk af, at du har overblikket. Smil og hold hovedet koldt, selv i de mest ekstreme situationer. Gør du det, får folk troen på, at det er dig, der styrer, og de vil agere derefter. Giver du efter og holder op med at lade som om, vil de sige, du er ved at miste det. Og så har du mistet deres tillid.
  • Respekter proceduren. Det er godt med hurtige beslutninger, og procedure tager tid. Til gengæld giver proceduren mulighed for konsultation, ejerskab og legitimitet. Har dit institut klare retningslinjer med hensyn til f.eks. forfremmelse eller prøvetid i ansættelsen, skal proceduren overholdes. I modsat fald skal de udarbejdes, aftales og overholdes af alle, herunder dig selv.

FORTSÆTTES på s. 16 i det trykte blad