OPTÆLLING: 3 måneder over tid

Uni-minister Sofie Carsten Nielsen (Rad.) har fortsat ikke afleveret den redegørelse til Folketinget, hvor hun skal fortælle, hvordan hun mener, det går med med­bestemmelsen på universiteterne – selv om den formelt set burde være afleveret for tre måneder siden.

I Unilovs-revisionen i 2011 står der: ”Senest 3 år efter lovens ikrafttræden følges der op på, om universiteterne i tilstrækkeligt omfang har sikret medbestemmelse og medinddragelse for medarbejdere og studerende”. Og de tre år efter lovens ikrafttræden blev overskredet 1. juli.

Ministeren har ikke bare travlt med at lave dimensionering. Hendes grimme dilemma er tilsyneladende, at hun på den ene side er blevet minister for området og skal administrere en Uni-lov, som hendes parti var indædte modstandere af ved vedtagelsen (2003). På den anden side står hun med håndfast dokumentation på, at universitetsledelserne slet ikke har givet rum til medbestemmelse, senest fra AU’s ekspert-udredning, fra en EPINION-rapport samt fra medbestemmelseskonferencen i juni: ”Noget at gå hjem med, minister …”, lød opsamlingen fra DSF-formanden.

Ministeriet vil ikke oplyse, hvornår redegørelsen kommer.