Ombudsmandskritik af Pind: ‘Særdeles kritisabelt’

Dagen før minister Søren Pind skyder sin todages konference om ”Dannelse” i gang i Kolding, får hans ministerium stærk kritik af Ombudsmanden: Det var ”særdeles kritisabelt”, da Uddannelsesministeriet forhalede aktindsigt i en rapport, indtil ministerens politiske udmelding var klar. Rapporten gav regeringen råd om en langsigtet løsning for deponering af atomaffald, og den havde såmænd ligget i Søren Pinds ministerium i fire måneder.

Selv om embedsmændene faktisk havde pligt til at udlevere den i henhold til Miljøoplysningsloven, forhalede ministeriet udlevering til INFORMATIONs journalist. Selv da ministeriets embedsmænd endelig fandt frem til, at der var ret til aktindsigt, gik der yderligere ti dage, før journalisten fik den. Ministeriet skulle nemlig først være klar med en pressemeddelelse om rapporten – som man kunne “frame” den, som det hedder, når man vil lægge en historie i et bestemt spor i pressen.

”Ombudsmanden er nede i den tunge ende af kritik, når det kaldes ’særdeles kritisabelt’. Han har også orienteret Retsudvalget og Uddannelsesudvalget om kritikken. Og det er helt berettiget: Ministeriet lod som om sagen var enormt kompliceret og brugte det som falsk begrundelse for at forhale aktindsigten”, forklarer INFORMATIONs journalist Ulrik Dahlin, som søgte aktindsigten.

”Ombudsmanden skyder ministeriets forklaringer og undskyldning helt ned. Men det er da groft at embedsmænd og minister snyder på vægten. Embedsmændene har – vel vidende at det var ulovligt – forhindret INFORMATION i at oplyse om en sag, mens den var under behandling – indtil ministeren selv kunne sætte den politiske dagsorden”, siger Dahlin.

”Det rigtig grimme i sagen er desværre, at embedsmændene er ligeglade med at handle ulovligt. De skal først og fremmest lave politisk betjening af ministeren, og det er fristende at være ’kreative’. En klage hos Ombudsmanden tager et halvt år. Og de vidste da godt, at det var ulovligt, men det er en kalkuleret risiko, for de kan beklage ’fejlen’ og derefter arbejde videre. Der er ingen repressalier …”

I det konkrete tilfælde fik journalisten først rapporten, da Søren Pind (V) i sin pressemeddelelse kunne ridse regeringens linje for deponering af det radioaktive affald op: ”Et dybtliggende slutdepot er den mest sikre løsning på lang sigt”.

INFORMATION kunne først der skrive om rapporten sagen (SE artikel 20.9 2017).

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen siger: ”Ministeriets begrundelse for at udsætte sagen er ikke kun i strid med retsgrundlaget, men også med helt grundlæggende hensyn bag vores offentligheds-ordning” (SE OMBUDSMANDENS AFGØRELSE) .