OK-konflikt: Lektorer skal have lønløft

”Løn-relationerne mellem lektorer og statens chefkonsulenter er i ubalance, for embedsmandsgruppen ’chefkonsulenter’ får årligt mere end 60.000 kr. i løn, og deres antal er nærmest fordoblet de seneste år. Fagforeningerne med uni-medlemmer har efter min vurdering gode argumenter for deres overenskomst-krav om markante lønstigninger til lektorer samt seniorforskere og seniorrådgivere”, konstaterer AAU-lektor Jørgen Stamhus, der er løn- og arbejdsmarkedsforsker i FORSKERforum 311, som udkom i går.

Et godt argument for forhøjelse af lektorlønnen er, at lektorer og embedsmandsgruppen ”chefkonsulenter” burde være umiddelbart sammenlignelige grupper, når det handler om kvalifikations- og arbejdskrav, mener Stamhus, som henviser til, at kravene til konsulenterne er ret udefinerede: ”Grænsefladen mellem embedsmandsgrupperne fuldmægtig, specialkonsulent og chefkonsulent er flydende – helt i modsætning til de kontante kvalifikationskrav, der stilles til en lektor – som også har relativt langt op til næste karrieretrin, professoratet”.

 Finansministeriets lønstatistik  fortæller, at chefkonsulenterne tjener mindst 60.000 kr. mere end lektorerne (gn.snit ca. 52.000 mod ca. 58.000 kr.). Og det er tilsyneladende et populær karrieretrin i statens og kommunernes forvaltningssystemer, for antallet af disse chefkonsulenter er steget eksplosivt med 85 pct. (fra 1917 (i 2011) til 3556 (i 2017)).  ”Eksplosionen i antal chefkonsulenter er en overraskende glidning, for det betyder, at de administrativt ansatte akademikere i staten har fået et ekstra karrieretrin, hvor de kan løbe fra lektorerne på lønnen”, siger Stamhus.

I uni-systemet steg antallet af professorer kun med 33 pct. og den nye karrierestilling professor mso kun med 20 pct.: ”Så hvis fagforeningerne troede, at professor mso-stillingen (indført 2004) skulle blive et nyt karrieretrin for lektorer på vej mod det ordinære professorat, så har det ikke været nogen succes”.

Uni-fagforeningerne har til de igangværende OK-forhandlinger stillet krav om forhøjet lektortillæg. Det er Akademikerne – paraply-forhandlerne for akademikerne i DM, Djøf, IDA, lægerne m.fl. – som skal slås for lektor-lønnen får høj prioritet i forhandlingerne med arbejdsgivere. OK-forhandlingerne skal være afsluttet inden 1. marts. Hvis parterne ikke er enige, vil Akademikerne udsende strejkevarsel. Og det kan i værste fald resultere i konflikt pr. 1. april, hvor de gældende overenskomster udløber.